Cum înregistrezi factoringul în contabilitate?

Mediul de afaceri este supus mereu unor schimbări care adesea creează incertitudini, determinând companiile să își adapteze strategiile sau să facă compromisuri pentru a-și asigura eficiența în procesele operaționale. În contextul actual, principala dificultate cu care firmele s-au confruntat a fost legată de imposibilitatea de a achita cheltuielile curente din cauza lipsei de fonduri financiare.

Cea mai rapidă soluție recomandată în această situație vizează finanțarea prin factoring. Acesta are menirea să ofere companiilor capacitatea de a încasa bani pentru facturile emise către clienți, indiferent de scadență.

Cu toate acestea, multe dintre firme nu apelează la serviciul de factoring din cauză că nu cunosc prea multe detalii despre această operațiune. Una dintre principalele preocupări ale antreprenorilor în ceea ce privește factoringul se referă la modul în care ar putea să înregistreze operațiunea în contabilitate. 

Descoperă în rândurile de mai jos ce trebuie să știi despre contractul de factoring, monografia contabilă a factoring-ului și de ce merită să apelezi la factoring pentru afacerea ta.

Ce este contractul de factoring?

Contractul de factoring este acel contract întocmit între cedent (aderent) și factor (bancă sau ifn), prin care aderentul cesionează celeilalte părți creanțele obținute din activitățile comerciale realizate cu debitorii. În urma cesiunii vizate de contract, factorul are obligația de a finanța facturile cedate imediat sau la o dată stabilită ulterior.

Ce caracteristici are contractul de factoring?

Contractul de factoring prezintă următoarele caracteristici juridice:

 • Se întocmește cu titlu oneros, adică orice operațiune de factoring se efectuează în schimbul plății unui comision către factor;
 • Presupune executare succesivă, întrucât raporturile se desfășoară în timp. Aderentul transferă facturile acceptate de debitor, pe măsură ce apar ca urmare a relațiilor comerciale, iar factorul este responsabil de achitarea contravalorii cuvenite;
 • Este sinalagmatic, întrucât ambele părți urmăresc să obțină un beneficiu;
 • Este comutativ, adică părțile își cunosc drepturile și obligațiile din momentul întocmirii contractului. Cu toate acestea, poate fi și aleatoriu în situația factoringului fără regres, când factorul preia riscul insolvabilității debitorului;
 • Este un contract de adeziune, în sensul că factorul are obligația de a finanța aderentul cu sumele corespunzătoare valorii creanțelor cesionate.

Ce operațiuni vizează contractul de factorizare a facturilor?

Contractul de factoring presupune următoarele tipuri de operațiuni:

 • Firma aderentă emite factura și livrează bunurile sau prestează serviciile ținând cont de contractul comercial încheiat cu debitorul;
 • Aderentul își creează un cont pe platforma Instant Factoring, pentru a crea cererea de factoring și pentru a vinde creanțele;
 • Documentele vor trece printr-un proces de verificare, iar în maxim 2 ore aderentul va primi un răspuns;
 • Aderentul va informa clientul (în cazul în care contractul specifică acest lucru) despre cedarea creanțelor către factor;
 • Factorul va efectua plata contravalorii facturilor în cel mult 24 de ore de la acceptare;
 • Debitorul va plăti contravaloarea totală a creanțelor către factor, la scadență.

Cum se înregistrează acest serviciu în contabilitate?

Din punct de vedere contabil, factoringul poate fi înregistrat în mai multe moduri, ținând cont de particularitățile contractului și de tipul de documente care se întocmesc. Cu toate acestea, cea mai frecventă variantă de monografie contabilă presupune următoarele înregistrări:

 • Livrarea mărfurilor

 

4111 (clienți)  =       %

                                 707 (venituri din vânzarea mărfurilor)

                                4427 (TVA colectată)

 

 • Înregistrarea cedării creanțelor către firma de factoring

 

461 (debitori diverși) = 4111 (clienți)

 

 • Încasarea contravalorii creanțelor cedate

 

5121 (conturi la bănci) = 461 (debitori diverși)

 

 • Plata comisionului 

 

627 (cheltuieli cu servicii bancare și asimilate) = 5121 (conturi la bănci)

 

Ce obligații și drepturi vizează contractul de factoring?

Contractul de factoring implică o serie de drepturi și obligații atât pentru aderent, cât și pentru factor. În acest sens, aderentul:

 • Se obligă să transfere factorului facturile și alte documente care justifică creanțele, ținând cont de specificațiile contractului;
 • Are obligația de a garanta disponibilitatea creanței la data cesiunii;
 • Se obligă să execute obligațiile vizate de contractul comercial față de debitorul cedat;
 • Are responsabilitatea de a pune factorului la dispoziție toate detaliile necesare încasării creanțelor.
 • Are obligația de a achita comisionul către factor pentru serviciile de factoring prestate;
 • Are dreptul de a obține contravaloarea facturilor cedate și acceptate de factor, în maxim 24 de ore de la acceptare.

Pe de altă parte, factorul:

 • Trebuie să achite contravaloarea creanțelor primite, conform contractului;
 • Va suporta riscul insolvabilității debitorului cesionat, dacă tipul de factoring ales presupune acest lucru;
 • Va crea un cont curent pentru aderent în vederea efectuării plății facturilor cesionate;
 • Are dreptul de a obține de la aderent comisionul cuvenit serviciilor prestate .

De ce merită să apelezi la serviciul de factoring al unei instituții financiare nebancare?

Spre deosebire de bănci, serviciul de factoring oferit de IFN-uri prezintă mai multe beneficii. Printre acestea enumerăm:

 • Accesul instant la finanțare – de exemplu, Instant Factoring pune la dispoziție o platformă online, menită să accelereze procesul de acceptare a cererilor de finanțare (maxim 2 ore) și de acordare a sumelor cuvenite (cel mult 24 de ore); 
 • Posibilitatea de a vinde un număr nelimitat de facturi;
 • Lipsa birocrației inutile;
 • Opțiune de finanțare potrivită și pentru afacerile mici sau business-urile aflate la început de drum, lipsite de istoric de credit;
 • Asigurarea unui cash-flow sănătos, fără acumularea de datorii – din moment ce factoringul nu este un împrumut, bilanțul contabil nu va fi împovărat de alte datorii;
 • Libertatea de gestionare a numerarului obținut din factoring – banii obținuți din factorizarea facturilor pot fi investiți sau utilizați pentru nevoile business-ului tău. Serviciul de factoring nu solicită achiziția de echipamente sau alte active cum se întâmplă în situația altor surse de finanțare;
 • Lipsa stresului – având posibilitatea de a obține bani din facturile emise către clienți, indiferent că aceștia plătesc sau nu la scadență, compania ta va putea să își achite la timp cheltuielile curente prevenind astfel blocajele financiare. De asemenea, antreprenorii își pot direcționa atenția către eficientizarea proceselor operaționale pentru a obține performanța în afaceri;
 • Servicii complementare, precum verificarea bonității clienților, administrarea creanțelor (evidență creanțe, control eficient al încasărilor) sau servicii de consultanță;
 • Lipsa costurilor ascunse – la Instant Factoring, toate cheltuielile sunt incluse în comisionul de finanțare, care cuprinde costul de analiză, costurile de colectare a creanțelor, dobânda, costurile de administrare etc;
 • Serviciul de factoring se adresează companiilor din diverse domenii (construcții, transporturi, producători locali, retail etc).

Importanța funcției de planificare în cadrul companiilor din construcții

planificare

Este cunoscut faptul că domeniul construcțiilor a prezentat creșteri în decursului anului 2020, cu toate că celelalte sectoare economice au înregistrat scăderi semnificative datorate situației pandemice existente. Potrivit informațiilor furnizate de Institutului Național de Statistică, în anul 2020 s-a constatat o creștere a volumului de lucrări de construcții față de anul precedent.

Pe fondul existenței unor facilități fiscale pentru acest sector, firmele din construcții au demarat numeroase proiecte de dezvoltare, adaptându-se bineînțeles noilor condiții impuse de pandemie.

Acest context pandemic nu a avut un impact semnificativ asupra domeniului construcțiilor. Cu toate acestea însă există o presiune la nivelul acestei piețe și o creștere a costurilor cu măsurile de siguranță și protecție față de acest virus. În mod cert, acest lucru va influența negativ indicatorii financiari ale firmelor din construcții.

Având în vedere acest aspect, companiile vor trebui să își gestioneze eficient procesele operaționale în baza unei planificări strategice. Acest lucru le va ajuta pentru provocările competiționale cu care se vor confrunta pe această piață, mereu în schimbare.

În rândurile următoare vei descoperi informații privind provocările cu care se confruntă companiile din domeniul construcțiilor în prezent. Totodată, vei afla și rolul esențial pe care îl ocupă funcția de planificare în buna funcționare a activității.

Ce provocări întâmpină astăzi companiile din sectorul construcțiilor?

Firmele din domeniul construcțiilor întâmpină probleme privind productivitatea, acest lucru influențând considerabil respectarea termenelor inițial stabilite cu partenerii lor. 

Companiile resimt presiunile în privința prețului construcțiilor, confruntându-se totodată cu o lipsă de personal calificat. Acest fapt le afectează nivelul de productivitate și bunul mers al proiectelor derulate. 

În multe cazuri, firmele de construcții utilizează sisteme și tehnologii tradiționale, iar acest lucru se răsfrânge asupra eficienței la nivelul proceselor operaționale. 

Astfel, companiile din acest sector își îndreaptă atenția către sisteme inovative care ar putea diminua unele probleme privind administrarea eficientă a proiectelor. Însă, este important de specificat că pentru a implementa un sistem digital este nevoie de o perfecționare a personalului privind tehnologia modernă în vederea folosirii responsabile a acestuia.

Integrarea sistemelor inovative în activitatea de construcții

Până nu demult, domeniul construcțiilor a prezentat rețineri privind înglobarea tehnologiei și soluțiilor digitale ca inovații în procesul construcțiilor. Tipărirea 3D, utilizarea dronelor și alte instrumente digitale moderne vor revoluționa întregul sector. Acestea facilitând astfel operarea mult mai eficientă în fiecare fază a construcțiilor (proiectare, lucrări de instalații etc.).

De asemenea, cu noile inovații și instrumente eficiente de operare, companiile pot să îmbunătățească și procedurile de siguranță, dispunând astfel de resursele necesare în vederea garantării unui mediu de lucru sigur.

Astfel, un accelerator al proceselor operaționale din cadrul acestor firme îl reprezintă sistemele digitale care permit utilizarea datelor pentru o monitorizare eficientă a activității și o planificare strategică pentru obținerea performanțelor dorite.

Rolul funcției de planificare în cadrul firmelor din construcții

Pentru o adaptare la condițiile mediului de afaceri actual, firmele de construcții trebuie să se orienteze către funcționarea activității în baza unui management strategic. Acesta vizează stabilirea unor obiective de perspectivă și direcții de acțiune în privința derulării activității chiar și într-un viitor marcat de incertitudini. 

În esență, managementul strategic implică o planificare și o serie de practici constant îmbunătățite. Ele au scopul de a dezvolta în permanență ansamblul funcțiilor manageriale.

Planificarea reprezintă o activitate importantă a companiei datorită modului în care înglobează atât direcții de organizare, cât și de monitorizare. Acest lucru contribuind la atingerea tuturor obiectivelor stabilite inițial. Cu certitudine în această activitate, un rol primordial îl ocupă previziunea financiară. Aceasta implică atât constituirea fondurilor, cât și distribuirea rațională a lor în vederea desfășurării optime a activității. 

O planificare financiară include direcții de acțiune clar stabilite care urmăresc:

 • Stabilirea necesarului de resurse în vederea efectuării proiectelor de dezvoltare;
 • Dimensionarea cât mai reală a costurilor și a veniturilor;
 • Garantarea valorificării raționale a surplusului de numerar;
 • Asigurarea unei stabilități a cash-flow-ului pentru a atinge obiectivele de business propuse.

Conceperea și implementarea unei strategii financiare trebuie efectuată în baza unei analize privind direcția inflației, progresul vânzărilor, costurile totale etc. Astfel, în baza acestor date, companiile din domeniul construcțiilor vor putea să își protejeze business-ul.

Menținerea unui cash-flow stabil

În condițiile unui mediu de afaceri instabil din cauza pandemiei, firmele de construcții s-au confruntat cu probleme legate de îndeplinirea obligațiilor privind:

 • Materialele și resursele prin prisma creșterii costurilor lor;
 • Plata personalului;
 • Obținerea unor proiecte noi;

Având în vedere contextul dat, unul din aspectele cheie avute în vedere în planificarea activității constă în identificarea unui mod sigur și eficient de a avea acces rapid la numerar. 

Lipsa fondurilor pentru investiții poate fi o reală problemă pentru companiile ce activează în construcții. Acesta este un domeniu expus constant riscurilor și presiunilor din punct de vedere financiar.

În acest sens, serviciile de factoring sunt un sprijin pentru firmele din construcții în ceea ce privește garantarea unui cash-flow stabil, care să susțină preluarea unor proiecte noi. Prin urmare, prin obținerea unor bani instant, firmele vor putea încheia contracte noi și își vor proteja activitatea.

Aceste companii apelează la această soluție financiară prin prisma flexibilității pe care o prezintă. Astfel, prin intermediul serviciilor de factoring firmele de construcții își pot gestiona facturile într-o manieră eficientă și sigură.

Concluzii

Indiferent de domeniul în care activează companiile în prezent, ele își desfășoară activitatea într-un mediu incert, fiind influențate atât de factori interni, cât și de cei externi. Un domeniu expus presiunilor este cel al construcțiilor. În acest sector firmele întâmpină numeroase provocări în ceea ce privește menținerea pe o linie stabilă pe piață. 

Mai mult ca oricând, companiile de construcții trebuie să își administreze rațional procesele operaționale pe fondul unei planificări care să vizeze o evoluție privind cash-flow-ul, acesta fiind necesar în coordonarea eficientă a încasărilor și a plăților realizate.

În cazul lor, planificarea are o contribuție definitorie în prevenirea insolvenței, fiind cea în baza căreia firmele aplică măsuri de redresare a activității. 

Strategii de dezvoltare a firmelor de transport

strategii de dezvoltare

Domeniul logisticii și al transportului se confruntă cu numeroase dificultății pe fondul pandemiei de Covid-19. Încă din anul 2020, firmele de transport au trebuit să-și regândească strategia de business în conformitate cu noile măsuri de protecție adoptate la nivel național și internațional. 

Se constată o creștere semnificativă a necesității de servicii de transporturi în foarte multe sectoare ale economiei, acest lucru fiind datorat în mare parte de globalizare.

În mod cert, globalizarea implică numeroase oportunități în contextul regimului comercial european, însă există și provocări sau obstacole pe care companiile de transporturi le întâmpină. 

Într-un mediu economic marcat de incertitudini, numeroase companii românești de transporturi au fost nevoite să-și adapteze activitatea în baza unor strategii de dezvoltare, implementând noi măsuri de îmbunătățire a proceselor efectuate la nivel intern în vederea menținerii poziției pe o piață concurențială.

În rândurile următoare vei descoperi informații utile despre provocările cu care s-au confruntat firmele de transporturi în această perioadă și care sunt strategiile adoptate prin care acestea s-au stabilizat pe piață și au evitat intrarea în insolvență.

Ce provocări întâmpină firmele de transport în contextul actual al economiei?

În domeniul transporturilor numeroase ramuri au întâmpinat probleme, mai ales cel rutier de persoane. Companiile funcționează încă la o capacitate redusă, atât la nivel intern, cât și internațional. 

Este de înțeles acest fapt prin prisma temerilor pe care le prezintă populația privind infectarea cu noul virus, dar și prin îngreunarea activității din cauza restricțiilor impuse de fiecare stat. Cel puțin pentru transportul internațional, cererile sunt din ce în ce mai puține. Populația menținându-se sceptică în această privință, punând sănătatea pe primul loc.

Lovite puternic de această criză au fost companiile de transport turistic, unde activitatea a fost diminuată într-un proces uriaș. Multe dintre acestea se află într-un impas financiar greu de gestionat.

În privința transportului de marfă, pe toată această perioadă pandemică firmele au întâmpinat diverse obstacole. Activitatea lor s-a diminuat la jumătate, însă ele se mențin stabile datorită măsurilor implementate la nivelul fiecărei companii de transport. 

În esență, fiecare ramură a transportului a fost afectată de acest context economic nefavorabil, companiile din acest domeniu întâmpinând bariere greu de depășit. 

Adaptarea la noile condiții – Cea mai mare provocare întâmpinată de firmele de transport

Companiile de transport sunt nevoite să își îmbunătățească managementul de business pentru a eficientiza timpul destinat adoptarii deciziilor. În acest sens, planificarea este o cheie importantă în menținerea stabilă a poziției companiilor pe piață. Companiile trebuie să stabilească strategii de dezvoltare și acțiuni de redresare ținând cont de restricțiile impuse de pandemie. Totodată, ele pot anticipa și posibilele riscuri cu care se pot confrunta. 

Având în vedere situația de criză de pe piața asigurărilor RCA și obligațiile de plată ce survin atât pe fondul impozitelor și contribuțiilor sociale, cât și al drepturilor salariale ale angajaților, companiile de transport prezintă un nivel ridicat de îndatorare cauzat de lipsa fondurilor bănești.

Ce strategii de dezvoltare pot implementa firmele de transport?

Este de la sine înțeles că lucrul în sectorul logistic și al transporturilor implică disponibilitate constantă. Totodată, vorbim și de o asumare a responsabilității din partea companiilor de transport, indiferent de client și împrejurări. În măsura în care timpul trebuie gestionat cu profesionalism, viteza de operare în activitatea desfășurată este primordială. 

Odată cu aceste valuri ale pandemiei, acest lucru a fost grav afectat fapt ce a condus la o funcționare defectuoasă a activității. De asemenea, s-a ajuns și la imposibilitatea de a acoperi toate obligațiile de plată aferente activității prestate.

Pentru a-și continua activitatea, orice firmă se bazează pe un echilibru optim între plățile și încasările realizate. Este nevoie de un cash-flow stabil, în maniera în care trebuie acoperite constant anumite plăți legate de:

 • salarii;
 • impozite și contribuții;
 • alte cheltuieli operaționale legate de desfășurarea optimă a activității de transport (spre exemplu, carburant, diurna șoferilor etc.)

Este important de menționat faptul că firmele de transport au solicitat sprijin din partea statului în privința inițierii unor programe naționale de finanțare sau indemnizații suplimentare pentru a aduce afacerea într-o poziție stabilă. Cu toate acestea, anumite fonduri și ajutoare de stat s-au îndreptat către alte domenii afectate de pandemie. 

Astfel, companiile de transporturi au fost în poziția de a-și regândi strategiile de business în maniera în care să își echilibreze costurile.

Abordarea unui management adaptat noului context economic

Pentru a se adapta noilor condiții, firmele de transport trebuie să își gestioneze procesele operaționale în baza unui management eficient și în baza unor strategii de dezvoltare care să garanteze protejarea business-ului. Prin urmare, ele trebuie să se axeze pe:

 • O comunicare transparentă între conducere și angajați;
 • Prioritizarea ariilor critice și analizarea posibilelor scenarii în vederea diminuării impactului generat de restricții asupra activității;
 • Anticiparea potențialelor riscuri și crearea unei politici de prevenire a acestora;
 • Monitorizarea permanentă a activității derulate;
 • Asigurarea sănătății și a siguranței personalului companiei.

Apelarea la o sursă de finanțare sigură care să garanteze continuitatea afacerii

În măsura în care firmele nu dispun de fonduri proprii de bani, ele își îndreaptă atenția către o sursă externă de finanțare, care să-i răspundă rapid și eficient tuturor nevoilor actuale ale acesteia. Majoritatea firmelor de transport nu se încadrează pentru obținerea unei linii de credit, fiind necesare îndeplinirea unor condiții riguroase.

Astfel, companiile de transport își garantează un fond de capital pentru a-și desfășura optim activitatea, prin intermediul factoringului, eliminând orice presiune privind termenele de încasare a facturilor.

În prezent, aceste servicii de factoring se află printre cele mai sigure soluții prin care firmele de transport își pot îmbunătăți fluxul de numerar, asigurându-și continuitatea activității.

În acest sens, Instant Factoring vine în sprijinul firmelor de transport cu această soluție modernă de finanțare. Aceasta le facilitează eficient întreaga operațiune de încasare a valorii facturilor emise. Companiile își pot dezvolta activitățile, luându-și angajamentul pentru alte comenzi, consolidând astfel relații de business cu alți parteneri.

Menținerea încrederii partenerilor companiei

Pentru companiile de transport, crearea unei credibilități în fața clienților și a partenerilor săi este o premisă importantî ce garantează continuitatea unui business. O bună reputație a firmei în mod cert deschide mai multe oportunități de dezvoltare. Astfel, conducerea trebuie să se concentreze pe acțiuni nu doar din punct de vedere al indicatorilor financiari ci din perspectiva:

 • Pieței în care activează și a normelor legale ce vizează activitatea de transport;
 • Măsurilor implementate cu privire la realizarea în cele mai bune condiții de siguranță a personalului;
 • Adoptării unor decizii în funcție de profilul clienților.

Concluzii

Având în vedere criza sanitară prin care trecem, companiile de transport cu mari eforturi se mențin stabile pe această piață, fiind afectate în principal de dificultățile financiare cu care se confruntă. 

Astfel, pentru a obține o stabilitate a poziției pe piață, aceste firme apelează la o factoring, ca sursă de finanțare în vederea protejării business-ului de orice risc de natură financiară.