Relația unei companii cu Fiscul

Relația dintre o companie și Fisc este esențială pentru buna funcționare a afacerii și pentru menținerea integrității fiscale. 

Într-o epocă în care transparența fiscală și respectarea legilor în materie de impozite sunt subiecte de interes major, modul în care o companie gestionează interacțiunile sale cu autoritățile fiscale poate avea un impact semnificativ asupra reputației sale, precum și asupra performanței financiare.

 

Obligațiile fiscale ale unei companii

În mediul dinamic al afacerilor din România, înființarea și gestionarea unei companii impun nu doar o viziune clară și o strategie bine conturată, ci și o înțelegere profundă a obligațiilor fiscale care însoțesc activitatea economică. 

Pentru antreprenorii dornici să-și transforme visele în realitate, familiarizarea cu cadrul fiscal și respectarea riguroasă a acestuia sunt esențiale pentru succesul pe termen lung al afacerii.

 • Înregistrarea fiscală: Companiile trebuie să se înregistreze la Administrația Județeană a Finanțelor Publice sau la Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii, în funcție de dimensiunea și activitatea acestora, și să obțină un cod de identificare fiscală (CIF).
 • Depunerea declarațiilor fiscale: Companiile trebuie să depună declarații fiscale periodice, cum ar fi declarația de TVA, declarația de impozit pe profit și declarația privind veniturile realizate de persoanele fizice pentru salariați.
 • Plata impozitelor și taxelor: Companiile trebuie să plătească impozitele și taxele datorate, inclusiv impozitul pe profit, TVA-ul colectat și alte impozite specifice activității lor.
 • Înregistrarea și gestionarea corectă a TVA-ului: Dacă compania este înregistrată în scopuri de TVA, trebuie să colecteze TVA-ul de la clienți, să îl declare și să îl plătească la bugetul de stat, respectând regulile și termenele legale.
 • Evidența contabilă: Companiile trebuie să țină evidența contabilă în conformitate cu standardele contabile în vigoare și să păstreze documentele financiare relevante pentru o perioadă specificată de timp.
 • Raportarea tranzacțiilor cu persoane afiliate: Companiile trebuie să raporteze tranzacțiile cu persoane afiliate, precum și alte tranzacții care ar putea avea un impact fiscal semnificativ.
 • Respectarea altor obligații fiscale locale: În funcție de locația și natura activității companiei, aceasta ar putea fi supusă și altor obligații fiscale locale, precum impozitul pe clădiri sau impozitul pe terenuri.

Acestea sunt doar câteva dintre principalele obligații fiscale ale unei companii în România, iar respectarea lor este esențială pentru evitarea sancțiunilor și menținerea unei relații bune cu autoritățile fiscale.

 

Ce este inspecția fiscală

Inspecția fiscală reprezintă activitatea de verificare a legalității și conformității declarațiilor fiscale, corectitudinii și exactității îndeplinirii obligațiilor fiscale de către contribuabili și plătitori. Aceasta implică verificarea respectării prevederilor legislației fiscale și contabile, stabilirea bazelor de impozitare și a situațiilor de fapt, precum și identificarea diferențelor în obligațiile fiscale principale. 

Inspecția fiscală se aplică atât persoanelor fizice, cât și entităților, indiferent de forma lor de organizare, și se extinde și la plătitori, adică la acele persoane care au obligația de a plăti, reține sau colecta impozite, taxe și contribuții sociale în numele contribuabililor. 

 

Cum procedezi în caz de control ANAF? 

În cazul unui control efectuat de ANAF (Administrația Națională de Administrare Fiscală), este important să acționezi cu responsabilitate și să urmezi anumiți pași pentru a gestiona eficient această situație. Iată câțiva pași recoma

ndați în cazul unui control ANAF:

 • Păstrează-ți calmul: Este normal să te simți stresat sau neliniștit în timpul unui control fiscal, dar este esențial să îți păstrezi calmul și să rămâi concentrat pe respectarea procedurilor.Colaborează cu inspectorul fiscal: Oferă inspectorului fiscal toate documentele și informațiile solicitate în mod corespunzător. Colaborarea deschisă și transparentă poate facilita procesul de control și poate ajuta la evitarea unor probleme ulterioare.
 • Cunoaște-ți drepturile: Este important să cunoști drepturile pe care le ai în timpul unui control fiscal. Ai dreptul să știi motivul și scopul controlului, să fii informat cu privire la procedurile specifice și să ceri clarificări în caz de neclarități.
 • Asigură-te că toate documentele sunt în regulă: Verifică cu atenție toate documentele contabile și fiscale pentru a te asigura că sunt complete, corecte și conforme cu legislația fiscală în vigoare. În cazul unor deficiențe sau inadvertențe, încearcă să le corectezi înainte ca inspectorul fiscal să încheie controlul.
 • Respectă termenele și procedurile stabilite: Respectă termenele și procedurile stabilite de inspectorul fiscal în cadrul controlului. În cazul unor solicitări suplimentare sau modificări ale termenelor, asigură-te că le îndeplinești în mod prompt și corespunzător.
 • Cere asistență profesională, dacă este necesar: Dacă întâmpini dificultăți sau ai neclarități în timpul controlului, poți cere asistență profesională de la un contabil sau consultant fiscal. Aceștia îți pot oferi sfaturi și sprijin în gestionarea corectă a situației.
 • Fii pregătit pentru posibile consecințe: În funcție de rezultatele controlului, pot exista consecințe fiscale, precum stabilirea unor sume suplimentare de plată sau impunerea unor sancțiuni. Fii pregătit să faci față acestor consecințe și să iei măsurile necesare pentru a le gestiona corespunzător.

În general, este important să abordezi un control ANAF cu atitudine cooperantă și respect față de procedurile fiscale în vigoare. O abordare transparentă și corectă poate contribui la evitarea unor probleme mai mari și poate întări relația ta cu autoritățile fiscale.

 

Ce căi de contestare există în cazul deciziilor de impunere ale ANAF

În cazul deciziilor de impunere emise de ANAF, există două căi principale de contestare:

1. Contestația administrativă

Aceasta este prima etapă în procesul de contestare a deciziilor de impunere. Contestația se depune la organul fiscal emitent al actului administrativ fiscal atacat, adică la ANAF și rebuie să fie depusă în termen de 45 de zile de la comunicarea deciziei.

Contestația trebuie să fie formulată în scris și să cuprindă datele de identificare ale contestatorului, obiectul contestației, motivele de fapt și de drept, precum și eventualele dovezi.

Decizia privind soluționarea contestației se va comunica contestatorului și organului fiscal emitent al actului administrativ fiscal atacat.

În funcție de soluția adoptată în urma contestației administrative, contribuabilul poate decide să recurgă la a doua cale de atac, respectiv calea judecătorească.

2. Calea judecătorească

Când contestatorul nu este mulțumit de decizia emisă în urma contestației administrative sau dacă aceasta nu este soluționată în termenul legal de 6 luni, se poate adresa instanței de contencios administrativ competente.

Instanța competentă pentru judecarea contestațiilor împotriva actelor administrative fiscale emise de ANAF este instanța de contencios administrativ.

Termenul de atac la instanță este de 6 luni de la comunicarea deciziei emise în urma contestației administrative sau de la data expirării termenului legal de soluționare a contestației administrative de către ANAF.

În această cale de atac, instanța va analiza legalitatea și temeinicia deciziei de impunere și va emite o hotărâre definitivă, care poate confirma, anula sau modifica decizia de impunere emisă de ANAF.

 

Relația unei companii cu Fiscul este de o importanță foarte mare pentru buna funcționare a afacerii și pentru menținerea integrității fiscale. Respectarea obligațiilor fiscale este esențială pentru evitarea sancțiunilor și menținerea unei relații bune cu autoritățile fiscale.