×
Business

Business EDU

Ce trebuie să faci pentru ca afacerea ta să fie eficientă?

blog-IF_eficienta-afaceri-mici

Orice business reușit trebuie să funcționeze în echilibru cu mediul de afaceri în care activează. Este de la sine înțeles că orice afacere interacționează cu numeroși factori din mediul de afaceri, aceștia având o influență majoră în ceea ce privește derularea activității pe piața de interes.

 

În prezent, adaptabilitatea și flexibilitatea sunt două aspecte cheie privind asigurarea unui management eficient în vederea înregistrării unei evoluții de succes. În contextul actual, în care ritmul transformărilor din cadrul economic este alert, viziunea specialiștilor este una comună. Aceasta constă în faptul că business-urile administrate în baza unei planificări strategice prezintă șanse mai mari de reușită, comparativ cu cele gestionate doar în funcție de circumstanțele generate de piață.

În vederea înțelegerii modului în care mediul afectează afacerile, trebuie să avem în vedere factorii de influență. Dezvoltarea unui business este influențată de factorii macroeconomici și microeconomici. Identificarea acestora poate avea un rol definitoriu în garantarea eficienței în activitatea organizațiilor și implicit în realizarea performanțelor în business.

În rândurile următoare vei regăsi o analiză a acestor factori și maniera în care aceștia generează efecte asupra afacerilor mici.

Cum pot influența factorii macroeconomici dezvoltarea afacerilor mici?

Indiferent de domeniul sau tipul afacerii, aceasta este afectată mai mult sau mai puțin de mediul macroeconomic. Factorii de natură macroeconomică au un impact puternic nu doar asupra unui business, ci și la nivel de economie.

Analiza lor este esențială în dezvoltarea unei afaceri, fiind o componentă cheie a planificării strategice a companiei. Factorii macroeconomici au un rol definitoriu privind reușita sau eșecul unei afaceri. Cei mai reprezentativi factori sunt:

Inflația

Inflația reprezintă un dezechilibru la nivelul economiei și presupune o creștere masivă a prețurilor concomitent cu reducerea capacității de cumpărare a monedei țării. Dacă nivelul inflației este unul scăzut, în mod cert business-urile se dezvoltă armonios. Dar, dacă există o economie inflaționistă, aceasta generează efecte negative asupra întregii afaceri.

O rată ridicată a inflației determină o creștere a costurilor privind resursa materială și umană, fapt ce provoacă o sporire a capitalului rulat. Neavând o strategie de business privind continuitatea activității în condiții de risc, unele afaceri pot avea pierderi serioase. O afacere nu poate rezista multă vreme într-o astfel de situație din cauza concurenței de pe piață și, implicit, a lipsei de control în privința prețurilor din domeniul în care activează.

Rata dobânzii

În prezent, rata dobânzii reprezintă un indicator economic atent supravegheat, fiind un parametru important atât pentru populație, cât și pentru mediul economic.

În situația în care rata dobânzii este mică, împrumuturile acordate de instituțiile bancare sunt avantajoase pentru antreprenori. Practic, cu cât rata este mai scăzută, cu atât antreprenorii apelează la credite bancare pentru a achiziționa diverse materiale, utilaje ș.a. Atunci când dobânzile sunt mici, acest lucru îi încurajează pe antreprenori să investească în diverse ramuri ale activității, favorizând o majorare privind producția și randamentul afacerii.

În cazul în care rata dobânzii este ridicată, afacerile care depind de aceste credite devin neacoperite și se pot confrunta cu riscuri financiare greu de gestionat. O rată mare a dobânzii impulsionează economisirea resurselor financiare și reduce nivelul de extindere sau dezvoltare a afacerii.

Accesul la surse de finanțare pentru majorarea capitalului.

În vederea asigurării unui flux de numerar necesar pentru buna funcționare a afacerii, antreprenorii pot apela astăzi la alte surse de finanțare flexibile și eficiente precum fondurile nerambursabile, microfinanțarea sau serviciile de factoring.

Existența acestor surse susține dezvoltarea afacerilor mici, mai ales a celor aflate în etape de început. Având în vedere condițiile tot mai stricte privind acordarea unor credite bancare, antreprenorii trebuie să utilizeze rațional resursele interne în așa fel încât să existe o optimizare a întregii activități.

Ce influență au factorii microeconomici în dezvoltarea afacerilor mici?

În vederea creării și implementării unor strategii de performanță care să garanteze eficiența și dezvoltarea afacerilor mici este esențială analiza factorilor microeconomici. Antreprenorii care dețin astfel de business-uri trebuie să administreze rațional acești factori pentru a demara acțiunile corecte. Factorii microeconomici cu cel mai mare impact asupra unei afaceri sunt următorii:

Resursa umană

Factorul uman este cheia evoluției unui business. Investiția în capitalul uman reprezintă metoda cea mai sigură de a asigura continuitatea unei companii și implicit de a garanta noi perspective de dezvoltare. În vederea îndeplinirii obiectivelor de business, managementul își alege oamenii în baza:

  • Experienței dobândite;
  • Studiilor realizate;
  • Motivației dedicării scopului companiei.

Managementul stocurilor

Managementul stocurilor reprezintă un factor important privind eficiența unei afaceri. Este nevoie de o direcție exactă bazată pe o strategie de stoc bine gândită.

Controlul stocurilor reprezintă o mare responsabilitate datorită implicațiilor financiare care pot avea efecte asupra rezultatelor unei afaceri. Este necesară o cunoaștere exactă a proceselor de stoc și o planificare eficientă privind gestionarea acestora. Dacă există o optimizare a stocurilor, în mod clar vor fi onorate cererile clienților, iar costurile privind gestionarea stocurilor vor fi minime.

Optimizarea costurilor

Planificarea costurilor reprezintă un aspect de luat în considerare pentru supraviețuirea unei afaceri mici.

Pentru a rezista pe o piață competitivă este necesară diminuarea costurilor în maniera în care calitatea produselor/serviciilor furnizate să nu fie afectată. Pentru a îndeplini acest obiectiv, este nevoie de o procedură de lucru bine concepută și implementarea unui proces tehnic, care să garanteze accesul permanent la informații.

Planificarea bugetului

În contextul unei economii marcate de incertitudini, este nevoie de o planificare a bugetului, indiferent de mărimea afacerii. O planificare eficientă permite antreprenorului să câștige numeroase avantaje, care să-l ajute în gestionarea unor riscuri financiare.

Este esențială stabilirea nevoilor actuale ale companiei în vederea stabilirii unor obiective smart care să ajute rentabilitatea financiară a afacerii. O creștere într-un ritm alert a afacerii poate fi un avantaj, dar dacă nu este gestionată în baza unei planificări eficiente, aceasta poate avea consecințe nefaste asupra cash-flow-ului.

Optimizarea încasărilor

Numeroase companii mici întâmpină probleme în privința menținerii unui flux de numerar pozitiv. Pentru a beneficia de lichiditate, antreprenorii trebuie să supravegheze constant toate operațiunile efectuate.

Pentru o afacere mică, existența unui cash-flow pozitiv este esențială, fiind un element cheie în evoluția acesteia pe piața în care activează. Un cash-flow negativ este generat în mare parte de:

  • Costuri privind investiții neplanificate;
  • Datorii financiare pe o perioadă scurtă de timp;
  • Întârzieri privind încasările de la clienți.

În vederea asigurării unui flux de numerar, este necesar un control al încasărilor pentru a avea o evidență constantă asupra tranzacțiilor comerciale realizate. Spre exemplu, o soluție privind optimizarea încasărilor și implicit echilibrarea sau îmbunătățirea cash-flow-ului este factoringul. Numeroase companii mici apelează la aceste servicii în vederea finanțării facturilor neîncasate de la clienți. Instant Factoring oferă antreprenorilor această soluție eficientă, facilitând într-o manieră sigură procesul de gestionare a creanțelor.

Concluzii

Mediul de afaceri se află constant într-un proces de schimbare. Din acest motiv, este importantă realizarea unei analize, în care focusul este pe cunoașterea mediului economic. De cele mai multe ori, planificarea strategică se află pe aceeași treaptă cu analiza mediului de afaceri. Transformările ce au loc în acest mediu prezintă o influență asupra previziunilor și obiectivelor strategice ale unei organizații. Este primordial să se cunoască mediul de afaceri pentru ca business-urile mici să se dezvolte și să participe totodată la crearea de noi oportunități pe piață.

Vinde facturile pe care le ai de încasat în doar câteva minute.
Fie că ești transportator, constructor, producător, distribuitor, ai o companie mică/ mijlocie sau chiar un start-up, noi nu facem diferențe!
Încasează rapid banii tăi!