×
Business

Business EDU

Ce presupune sustenabilitatea financiară a unei afaceri?

Ce presupune sustenabilitatea financiară a unei afaceri

Într-o economie globalizată, definirea și implementarea sustenabilității a devenit o adevărată provocare pentru orice business. Motivul pentru care sustenabilitatea financiară este atât de importantă în afacere constă de fapt în impactul său pozitiv asupra întregului proces de dezvoltare a organizației. 

Consecințele crizei financiare au condus la conștientizarea că sustenabilitatea financiară reprezintă o cheie în privința evitării/ gestionării responsabilă a crizelor. Dezvoltarea sustenabilă în afaceri a obținut o recunoaștere din partea antreprenorilor. Aceștia devin mai interesați de modalitatea în care ea poate fi integrată în strategia generală de business.  

În prezent, sustenabilitatea financiară implică schimbări revoluționare privind modul în care sunt abordate procesele de business, având ca scop asigurarea unui succes continuu și responsabil. În rândurile următoare, vei regăsi informații utile despre ce presupune mai exact sustenabilitatea din perspectiva financiară și rolul acesteia în obținerea performanțelor și implicit, în optimizarea afacerii.

Ce înseamnă sustenabilitatea din punct de vedere financiar?

Pentru o afacere, sustenabilitatea financiară presupune adoptarea unor strategii și realizarea unor activități, care vizează satisfacerea necesităților atât ale companiei, cât și ale partenerilor acesteia. 

Aceasta are scopul de a proteja, susține și totodată de a crește resursele financiare necesare pentru un viitor promițător. Putem spune că sustenabilitatea financiară creează un avantaj competitiv afacerii, contribuind la bunăstarea acesteia. 

Un business sustenabil implică adoptarea unor soluții inovatoare, cu ajutorul cărora să crească rezistența afacerii în ceea ce privește posibilele riscuri, ce pot să apară în mediul de afaceri. Diversitatea formelor sustenabilității presupune numeroase strategii și practici, care oferă companiei oportunitatea de a produce, genera și evolua într-o manieră responsabilă și rațională avantaje pentru activitatea firmei.

Stabilitatea financiară asigură un nivel optim de competitivitate al afacerii, prin crearea unui proces continuu privind obiectul de activitate al companiei. Totodată, ajută la dobândirea unei fiabilități în contextul unui mediu instabil din punct de vedere financiar. Foarte mulți antreprenori privesc acest concept ca pe o oportunitate privind accesul la numeroase surse de finanțare, însă sustenabilitate financiară implică și alte avantaje. Dar, indiferent de forma acesteia, scopul este același, mai exact garantarea longevității business-ului.

Pentru a îndeplini acest scop, antreprenorul trebuie să conceapă o politică de sustenabilitate care vizează implementarea eficientă a strategiilor de dezvoltare financiară. Acest fapt are un impact favorabil atât firmei, cât și întregii comunități din domeniul său de activitate. 

Practic, dezvoltarea sustenabilă a afacerii din perspectiva financiară depinde de:

  • viziunea antreprenorilor;
  • strategiile adoptate și acțiunile derulate în procesele de achiziții;
  • relația cu partenerii firmei;
  • gestionarea riscurilor;
  • investițiile în resursa umană.

Cum se ajunge la performanță financiară?

Din perspectiva sustenabilității unei afaceri, se poate ajunge la performanță financiară dacă sunt implementate soluții inovatoare privind gestionarea responsabilă a resurselor actuale ale firmei. Cu alte cuvinte, este nevoie ca strategia sustenabilității să se identifice cu strategia generală a companiei. 

Privind din această perspectivă, sustenabilitatea financiară devine un obiectiv important al firmei. Acesta se concretizează într-o abordare responsabilă în ceea ce privește factorii dinamici sau stimulatori pentru procesele operaționale. Acești factori influențează întreaga strategie a companiei. Totodată, ajută la aplicarea unor soluții sigure și eficiente, care conduc către abordarea sustenabilă a afacerii și un cash-flow sănătos. 

În prezent, una dintre strategiile de succes privind asigurarea într-o manieră sigură și de durată a un cash flow necesar pentru funcționarea echilibrată a unui business o constă accesarea unor surse de finanțare flexibile. Spre exemplu, serviciile de factoring reprezintă astăzi o soluție eficientă pentru numeroase afaceri aflate la început de drum. Pentru aceste afaceri, lipsa lichidității este un adevărat risc privind acoperirea obligațiilor financiare și construirea unei credibilități în domeniul de activitate. Practic, prin factoring firmele își minimizează posibilele riscuri financiare, care pot influența buna funcționare a activității. Fiind o soluție inovatoare, acest serviciu financiar garantează capitalul necesar în vederea continuării activității într-o manieră sustenabilă și ajută la îmbunătățirea indicatorilor financiari.

De asemenea, obținerea performanței financiare implică și inovația sustenabilă atât în plan social, cât și în cel organizațional. Reușita acestor performanțe sustenabile depinde de:

  • Investițiile în resursa umană în vederea dezvoltării unor abilități și competențe necesare obiectului de activitate al firmei;
  • Rezultatele dobândite în urma implementării unor sisteme sau politici de management durabile;
  • Construirea unei rețele de partenerii sau colaboratori și menținerea unei relații transparente cu aceștia;
  • Efectuarea unor schimbări privind explorarea unor noi oportunități privind sursele de finanțare flexibile, care să asigure un cash-flow sănătos firmei.

Mai mult decât atât, toate aceste inițiative cresc rentabilitatea unei afaceri. Viziunea sustenabilă a afacerii se va reflecta în procesele financiare și la nivel de management general. Aici vor fi integrate practici care încurajează crearea unui sistem de valori și principii în direcția sustenabilității financiare.

Ce rol joacă abordarea sustenabilă în optimizarea afacerii?

Abordare sustenabilă vizează adoptarea unor strategii bine conturate și implementarea unor politici privind dezvoltarea culturii organizaționale orientată către performanță. În privința optimizării business-ului, abordarea sustenabilă presupune o gestionare mult mai rațională a resurselor în vederea obținerii performanței financiare. Se referă la o optimizare a proceselor financiare (legate de costuri și profitabilitate). O astfel de abordare poate construi un avantaj competițional. Astfel, firma poate recunoaște oportunitățile de dezvoltare din perspectiva microeconomică și macroeconomică.

Companiile care mizează pe o abordare sustenabilă au avantajul de a gestiona eficient riscurile operaționale. În acest sens, reușesc să diminueze costurile privind procesele financiare și să îmbunătățească reputația și a relația cu partenerii companiei. 

Concluzii

Managementul financiar reprezintă un factor cheie în ceea ce privește dezvoltarea sustenabilă a unei afaceri. Rolul sustenabilității financiare devine din ce în ce mai definit, fiind implementat de mulți antreprenori. 

O astfel de abordare oferă numeroase oportunități de maximizare a rezultatelor și a cash-flow-ului, pentru buna funcționare a companiei. 

Sustenabilitate financiară rămâne un pilon important într-o afacere, vizând consecvența, responsabilitatea și abordarea inovatoare privind dezvoltarea afacerii.

Vinde facturile pe care le ai de încasat în doar câteva minute.
Fie că ești transportator, constructor, producător, distribuitor, ai o companie mică/ mijlocie sau chiar un start-up, noi nu facem diferențe!
Încasează rapid banii tăi!