Previziune despre inflație până la finalul lui 2024

Inflația, ca indicator economic fundamental, este un aspect esențial al stabilității și evoluției unei economii. Este oglinda presiunilor inflaționiste și un indicator al comportamentului consumatorilor, al cererii și ofertei agregate, al politicii monetare și fiscale, dar și a factorilor externi care influențează prețurile. 

 

Ce este inflația

Inflația este o creștere generală și persistentă a nivelului prețurilor pentru bunuri și servicii într-o economie pe o perioadă de timp. Este adesea exprimată ca o rată anuală procentuală și reflectă scăderea puterii de cumpărare a banilor în timp.

Această creștere a prețurilor poate avea mai multe cauze, inclusiv:

 • Cerere mai mare decât oferta: Atunci când cererea pentru bunuri și servicii depășește oferta disponibilă, producătorii pot majora prețurile pentru a profita de această situație.
 • Costurile de producție mai mari: Când costurile materiale, de muncă sau de transport cresc pentru producători, aceștia pot transfera aceste creșteri de costuri către consumatori prin majorarea prețurilor.
 • Politica monetară: Măsurile politicii monetare, cum ar fi creșterea ofertei de bani sau reducerea ratei dobânzii, pot influența inflația. O creștere a ofertei de bani poate duce la o inflație mai mare prin creșterea cererii, în timp ce o reducere a ratei dobânzii poate stimula cheltuielile și, implicit, prețurile.

Inflația poate avea impacturi semnificative asupra economiei și a societății în ansamblu. De exemplu, o inflație ridicată poate diminua puterea de cumpărare a oamenilor, reducând valoarea economiilor lor și afectând nivelul de trai. De asemenea, poate crea incertitudine economică și poate distorsiona semnalele de preț, făcând mai dificilă planificarea și luarea deciziilor economice informate.

Pe de altă parte, o inflație moderată poate fi considerată benefică, întrucât poate stimula cheltuielile și investițiile, încurajând creșterea economică. Totuși, este important ca inflația să fie menținută la un nivel moderat și stabil, deoarece o inflație excesivă sau volatilă poate crea instabilitate și disfuncționalități în economie.

 

Factorii care influențează inflația

Pentru a înțelege direcția și tendințele inflaționiste, este esențial să analizăm o varietate de factori interni și externi care interacționează pentru a contura peisajul inflației până la finalul lui 2024.

 • Contextul global și regional al inflației

Inflația, ca fenomen economic, este întotdeauna influențată de o varietate de factori, atât la nivel global, cât și regional.

În contextul Uniunii Europene, previziunile economice pentru iarna anului 2024 indică o încetinire a creșterii economice și o scădere a ritmului inflației, tendință observată și la nivelul României. Scăderea inflației este atribuită în parte încetinirii creșterii creditelor private și unor condiții monetare stricte.

Cu toate acestea, riscuri precum instabilitatea geopolitică și provocările legate de schimbările climatice continuă să influențeze peisajul inflației.

 • Politicile monetare și fiscale

Politica monetară și fiscală adoptată de autoritățile economice joacă un rol esențial în determinarea evoluției inflației. În România, Banca Națională și Guvernul României își stabilesc politicile în funcție de obiectivele de inflație și de contextul economic global și regional.

Revizuirea prognozelor de inflație și ajustarea politicilor sunt esențiale pentru menținerea stabilității economice și controlul inflației în perioada următoare.

 • Comportamentul consumatorilor și producătorilor

Creșterea sau descreșterea cererii și ofertei pentru bunuri și servicii pot exercita presiuni inflaționiste sau deflaționiste. De exemplu, creșterea salariilor și pensiilor, împreună cu o redresare a consumului privat, poate determina o creștere a cererii și implicit a prețurilor.

În același timp, fluctuațiile prețurilor la energie și alimente, precum și costurile forței de muncă, pot influența semnificativ nivelul inflației.

 • Perspectivele globale și riscuri

Perspectivele inflației sunt, de asemenea, influențate de evoluțiile economice globale și de riscuri precum fluctuațiile prețurilor la materii prime și tensiunile geopolitice.

Creșterea sau scăderea cererii la nivel mondial, precum și instabilitatea politică și socială pot avea un impact semnificativ asupra inflației. Este important ca factorii de decizie economică să fie conștienți de aceste riscuri și să ia măsuri adecvate pentru gestionarea lor.

 

Previziuni și perspective pentru inflație

În urma analizei complexe a evoluției economice globale și regionale, precum și a factorilor specifici care influențează inflația, experții formulează previziuni și perspective pentru inflație în perioadele următoare.

Aceste previziuni sunt esențiale pentru orientarea politicii monetare și fiscale, precum și pentru luarea deciziilor în ceea ce privește investițiile și gestionarea riscurilor economice.

Previziuni pentru România

În ceea ce privește România, previziunile pentru inflație sunt influențate de mai mulți factori, inclusiv de evoluția economiei globale și regionale, de politica monetară și fiscală internă, precum și de tendințele din industrie și consum.

Pe baza datelor disponibile și a analizelor economice, se estimează că inflația în România va urma o traiectorie specifică în perioada următoare.

Conform proiecțiilor și analizelor economice, se preconizează că inflația în România va cunoaște o anumită evoluție în perioada următoare. Se anticipează că inflația ar putea să înregistreze o scădere graduală în a doua jumătate a anului 2024, pe măsură ce presiunile inflaționiste încep să se diminueze și politica monetară și fiscală își exercită efectele. Așadar, se preconizează că inflația ar putea să coboare sub un anumit prag până la finalul anului 2024, pe măsură ce se atenuează presiunile inflaționiste și se restabilește echilibrul în economie.

Perspective și riscuri asociate cu previziunile inflației

Este important să se sublinieze că previziunile pentru inflație sunt însoțite de anumite perspective și riscuri asociate. Deși se estimează că inflația ar putea să cunoască o anumită traiectorie în perioada următoare, există întotdeauna riscul ca aceste proiecții să nu se materializeze în întregime din cauza unor factori neprevăzuți sau a schimbărilor în condițiile economice.

Printre riscurile asociate cu previziunile inflației se numără fluctuațiile bruște ale prețurilor la materii prime, schimbările neprevăzute în politicile monetare sau fiscale, evenimentele geopolitice și perturbările în lanțurile de aprovizionare. Aceste riscuri pot influența evoluția inflației într-o manieră neașteptată și pot afecta, în consecință, perspectivele economice generale.

Previziunile pentru inflație sunt fundamentale pentru înțelegerea și gestionarea riscurilor economice, precum și pentru orientarea politicilor monetare și fiscale. Deși există anumite proiecții și perspective pentru inflație în perioada următoare, este important să se țină cont de riscurile asociate și de posibilitatea schimbărilor neprevăzute în condițiile economice globale și regionale.

O abordare prudentă și flexibilă este esențială pentru a adapta strategiile și politicile în funcție de evoluțiile dinamice ale economiei și ale piețelor.

 

Relația unei companii cu Fiscul

Relația dintre o companie și Fisc este esențială pentru buna funcționare a afacerii și pentru menținerea integrității fiscale. 

Într-o epocă în care transparența fiscală și respectarea legilor în materie de impozite sunt subiecte de interes major, modul în care o companie gestionează interacțiunile sale cu autoritățile fiscale poate avea un impact semnificativ asupra reputației sale, precum și asupra performanței financiare.

 

Obligațiile fiscale ale unei companii

În mediul dinamic al afacerilor din România, înființarea și gestionarea unei companii impun nu doar o viziune clară și o strategie bine conturată, ci și o înțelegere profundă a obligațiilor fiscale care însoțesc activitatea economică. 

Pentru antreprenorii dornici să-și transforme visele în realitate, familiarizarea cu cadrul fiscal și respectarea riguroasă a acestuia sunt esențiale pentru succesul pe termen lung al afacerii.

 • Înregistrarea fiscală: Companiile trebuie să se înregistreze la Administrația Județeană a Finanțelor Publice sau la Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii, în funcție de dimensiunea și activitatea acestora, și să obțină un cod de identificare fiscală (CIF).
 • Depunerea declarațiilor fiscale: Companiile trebuie să depună declarații fiscale periodice, cum ar fi declarația de TVA, declarația de impozit pe profit și declarația privind veniturile realizate de persoanele fizice pentru salariați.
 • Plata impozitelor și taxelor: Companiile trebuie să plătească impozitele și taxele datorate, inclusiv impozitul pe profit, TVA-ul colectat și alte impozite specifice activității lor.
 • Înregistrarea și gestionarea corectă a TVA-ului: Dacă compania este înregistrată în scopuri de TVA, trebuie să colecteze TVA-ul de la clienți, să îl declare și să îl plătească la bugetul de stat, respectând regulile și termenele legale.
 • Evidența contabilă: Companiile trebuie să țină evidența contabilă în conformitate cu standardele contabile în vigoare și să păstreze documentele financiare relevante pentru o perioadă specificată de timp.
 • Raportarea tranzacțiilor cu persoane afiliate: Companiile trebuie să raporteze tranzacțiile cu persoane afiliate, precum și alte tranzacții care ar putea avea un impact fiscal semnificativ.
 • Respectarea altor obligații fiscale locale: În funcție de locația și natura activității companiei, aceasta ar putea fi supusă și altor obligații fiscale locale, precum impozitul pe clădiri sau impozitul pe terenuri.

Acestea sunt doar câteva dintre principalele obligații fiscale ale unei companii în România, iar respectarea lor este esențială pentru evitarea sancțiunilor și menținerea unei relații bune cu autoritățile fiscale.

 

Ce este inspecția fiscală

Inspecția fiscală reprezintă activitatea de verificare a legalității și conformității declarațiilor fiscale, corectitudinii și exactității îndeplinirii obligațiilor fiscale de către contribuabili și plătitori. Aceasta implică verificarea respectării prevederilor legislației fiscale și contabile, stabilirea bazelor de impozitare și a situațiilor de fapt, precum și identificarea diferențelor în obligațiile fiscale principale. 

Inspecția fiscală se aplică atât persoanelor fizice, cât și entităților, indiferent de forma lor de organizare, și se extinde și la plătitori, adică la acele persoane care au obligația de a plăti, reține sau colecta impozite, taxe și contribuții sociale în numele contribuabililor. 

 

Cum procedezi în caz de control ANAF? 

În cazul unui control efectuat de ANAF (Administrația Națională de Administrare Fiscală), este important să acționezi cu responsabilitate și să urmezi anumiți pași pentru a gestiona eficient această situație. Iată câțiva pași recoma

ndați în cazul unui control ANAF:

 • Păstrează-ți calmul: Este normal să te simți stresat sau neliniștit în timpul unui control fiscal, dar este esențial să îți păstrezi calmul și să rămâi concentrat pe respectarea procedurilor.Colaborează cu inspectorul fiscal: Oferă inspectorului fiscal toate documentele și informațiile solicitate în mod corespunzător. Colaborarea deschisă și transparentă poate facilita procesul de control și poate ajuta la evitarea unor probleme ulterioare.
 • Cunoaște-ți drepturile: Este important să cunoști drepturile pe care le ai în timpul unui control fiscal. Ai dreptul să știi motivul și scopul controlului, să fii informat cu privire la procedurile specifice și să ceri clarificări în caz de neclarități.
 • Asigură-te că toate documentele sunt în regulă: Verifică cu atenție toate documentele contabile și fiscale pentru a te asigura că sunt complete, corecte și conforme cu legislația fiscală în vigoare. În cazul unor deficiențe sau inadvertențe, încearcă să le corectezi înainte ca inspectorul fiscal să încheie controlul.
 • Respectă termenele și procedurile stabilite: Respectă termenele și procedurile stabilite de inspectorul fiscal în cadrul controlului. În cazul unor solicitări suplimentare sau modificări ale termenelor, asigură-te că le îndeplinești în mod prompt și corespunzător.
 • Cere asistență profesională, dacă este necesar: Dacă întâmpini dificultăți sau ai neclarități în timpul controlului, poți cere asistență profesională de la un contabil sau consultant fiscal. Aceștia îți pot oferi sfaturi și sprijin în gestionarea corectă a situației.
 • Fii pregătit pentru posibile consecințe: În funcție de rezultatele controlului, pot exista consecințe fiscale, precum stabilirea unor sume suplimentare de plată sau impunerea unor sancțiuni. Fii pregătit să faci față acestor consecințe și să iei măsurile necesare pentru a le gestiona corespunzător.

În general, este important să abordezi un control ANAF cu atitudine cooperantă și respect față de procedurile fiscale în vigoare. O abordare transparentă și corectă poate contribui la evitarea unor probleme mai mari și poate întări relația ta cu autoritățile fiscale.

 

Ce căi de contestare există în cazul deciziilor de impunere ale ANAF

În cazul deciziilor de impunere emise de ANAF, există două căi principale de contestare:

1. Contestația administrativă

Aceasta este prima etapă în procesul de contestare a deciziilor de impunere. Contestația se depune la organul fiscal emitent al actului administrativ fiscal atacat, adică la ANAF și rebuie să fie depusă în termen de 45 de zile de la comunicarea deciziei.

Contestația trebuie să fie formulată în scris și să cuprindă datele de identificare ale contestatorului, obiectul contestației, motivele de fapt și de drept, precum și eventualele dovezi.

Decizia privind soluționarea contestației se va comunica contestatorului și organului fiscal emitent al actului administrativ fiscal atacat.

În funcție de soluția adoptată în urma contestației administrative, contribuabilul poate decide să recurgă la a doua cale de atac, respectiv calea judecătorească.

2. Calea judecătorească

Când contestatorul nu este mulțumit de decizia emisă în urma contestației administrative sau dacă aceasta nu este soluționată în termenul legal de 6 luni, se poate adresa instanței de contencios administrativ competente.

Instanța competentă pentru judecarea contestațiilor împotriva actelor administrative fiscale emise de ANAF este instanța de contencios administrativ.

Termenul de atac la instanță este de 6 luni de la comunicarea deciziei emise în urma contestației administrative sau de la data expirării termenului legal de soluționare a contestației administrative de către ANAF.

În această cale de atac, instanța va analiza legalitatea și temeinicia deciziei de impunere și va emite o hotărâre definitivă, care poate confirma, anula sau modifica decizia de impunere emisă de ANAF.

 

Relația unei companii cu Fiscul este de o importanță foarte mare pentru buna funcționare a afacerii și pentru menținerea integrității fiscale. Respectarea obligațiilor fiscale este esențială pentru evitarea sancțiunilor și menținerea unei relații bune cu autoritățile fiscale.

 

 10 sfaturi pentru afacerile mici în 2024

Business tips

Imprevizibilul a dominat economia în ultimii ani, iar proprietarii firmelor mici au învățat să navigheze într-un mediu impredictibil: de la prețurile la combustibili, criza forței de muncă, creșterea prețurilor și inflația, nimic nu a fost ușor și nu a favorizat o dezvoltare lină pentru IMM-uri. Nu știm cum va arăta 2024, însă sunt câteva sfaturi pe care antreprenorii le pot urma pentru a se asigura că fac tot ce le stă în putere pentru un an cât mai bun. 

1. Organizează-ți timpul

Timpul pe care îl avem în fiecare zi este limitat, de aceea este esențial să folosești orele pe care le petreci la muncă inteligent. Încearcă să lucrezi măcar o perioadă cu liste, cu ajutorul cărora îți poți organiza prioritățile. Poți așeza proiectele extrem de importante în momentele de productivitate maximă și astfel te asiguri că nu pierzi timpul atunci când task-urile se aglomerează.

2. Construiește un brand

Brandul este identitatea unică a afacerii tale. Un brand puternic transmite valorile, misiunea și personalitatea companiei. Pentru a construi un brand ai nevoie de un nume unic, un logo, o estetică vizuală unitară și un mesaj coerent pe toate platformele.

3. Realizează fotografii doar pentru afacerea ta

Scopul fotografiilor este de a-ți promova brandul, produsele sau serviciile. Fotografiile pe care le postezi ar trebui să fie aliniate cu brandingul afacerii tale, cu valorile și cu mesajul. Este întotdeauna mai bine ca fotografiile pe care le folosești să fie personale, unice, nu imagini de stock care sunt în general folosite și de alte companii.

Fotografiile de produs sunt esențiale, însă, de exemplu, dacă ai un business care vinde îmbrăcăminte, te sfătuim să fotografiezi fiecare articol pe un model pentru ca potențialii tăi clienți să își poată imagina mai ușor cum ar arăta dacă ar purta produsul respectiv.

4. Atenuează efectele inflației

Inflația continuă să afecteze economia, însă întreprinderile mici pot folosi anumite strategii pentru a minimiza efectele acesteia. Concentrează-te pe retenția angajaților și pe reducerea cheltuielilor inutile, astfel vei reuși să mai atenuezi din presiunea pusă pe businessul tău.

5. Optimizează-ți website-ul pentru mobil

Cercetările recente arată că peste 60% din traficul online provine de la dispozitive mobile. Dacă scopul afacerii tale este de a converti cât mai mulți utilizatori online, optimizează website-ul pentru consumatorii de smartphone-uri și de tablete.

6. SEO, o prioritate

Optimizarea pentru motoarele de căutare este cel mai bun mod prin care poți obține o clasare bună a site-ului și a blogului afacerii tale în Google.

Poți găsi o mulțime de sfaturi online despre cum să ai o strategie SEO eficientă. Printre cele mai comune practici sunt: optimizarea conținutului deja existent utilizând cuvinte cheie pe care utilizatorii le caută, producerea de conținut educațional în mod regulat și eficiența tehnică a website-ului.

7. Folosește inteligența artificială

Folosește inteligența artificială pentru a automatiza task-urile simple, de rutină. Vei reuși astfel să reduci timpul și să îmbunătățești serviciul pentru clienți. Ia în considerare utilizarea unui chatbot automat atât în client service cât și pentru a-ți face website-ul interactiv.

8. Video, mai mult decât esențial și în 2024

YouTube este al doilea cel mai popular motor de căutare după Google. Nu mai este de multă vreme o surpriză: oamenilor le place să se uite la conținut video. Cercetările arată că adulții petrec peste 2 ore și jumătate pe zi urmărind conținut video atât la televizor, cât și pe dispozitivele mobile.

Începe încet, cu propriul tău smartphone pentru a crea conținut. Când acesta dă rezultate, poți investi în echipamente profesioniste sau poți lua în calcul colaborarea cu specialiști în domeniu.

9. Viitorul muncii e aici. Acceptă-l

Munca la distanță și cea hibridă va rămâne și în 2024 printre preferințele angajaților. Dacă vrei să concurezi pe piața muncii și să îți păstrezi angajați, ai nevoie de un plan și de tehnologia necesară pentru a-l implementa.

Multe afaceri mici consideră o provocare retenția angajaților. Chiar și atragerea de noi angajați devine o problemă. Explorează atent modul în care afacerea ta poate folosi instrumentele de comunicare pentru a conecta angajații, indiferent de unde lucrează. Soluțiile de lucru la distanță te pot asigura că ai la îndemână securitatea și conectivitatea necesare pentru ca totul să decurgă fără probleme.

10. Acceptă toate tipurile de plată

Fiecare client e diferit, iar vârsta joacă un rol esențial în preferințele legate de plată pentru produse sau servicii. Facilitează-le tuturor clienților tăi, indiferent de vârstă, modalitatea prin care pot plăti, fie că vorbim de cash, card de credit, card de debit, portofel mobil sau voucher cadou.

Oferă-le clienților mai multe posibilități de plată pentru a te asigura că au o experiență plăcută și că vor apela din nou la serviciile tale.

Surse:

Wix

Verizon

Clover

Shopify