Cum înregistrezi factoringul în contabilitate?

Mediul de afaceri este supus mereu unor schimbări care adesea creează incertitudini, determinând companiile să își adapteze strategiile sau să facă compromisuri pentru a-și asigura eficiența în procesele operaționale. În contextul actual, principala dificultate cu care firmele s-au confruntat a fost legată de imposibilitatea de a achita cheltuielile curente din cauza lipsei de fonduri financiare.

Cea mai rapidă soluție recomandată în această situație vizează finanțarea prin factoring. Acesta are menirea să ofere companiilor capacitatea de a încasa bani pentru facturile emise către clienți, indiferent de scadență.

Cu toate acestea, multe dintre firme nu apelează la serviciul de factoring din cauză că nu cunosc prea multe detalii despre această operațiune. Una dintre principalele preocupări ale antreprenorilor în ceea ce privește factoringul se referă la modul în care ar putea să înregistreze operațiunea în contabilitate. 

Descoperă în rândurile de mai jos ce trebuie să știi despre contractul de factoring, monografia contabilă a factoring-ului și de ce merită să apelezi la factoring pentru afacerea ta.

Ce este contractul de factoring?

Contractul de factoring este acel contract întocmit între cedent (aderent) și factor (bancă sau ifn), prin care aderentul cesionează celeilalte părți creanțele obținute din activitățile comerciale realizate cu debitorii. În urma cesiunii vizate de contract, factorul are obligația de a finanța facturile cedate imediat sau la o dată stabilită ulterior.

Ce caracteristici are contractul de factoring?

Contractul de factoring prezintă următoarele caracteristici juridice:

 • Se întocmește cu titlu oneros, adică orice operațiune de factoring se efectuează în schimbul plății unui comision către factor;
 • Presupune executare succesivă, întrucât raporturile se desfășoară în timp. Aderentul transferă facturile acceptate de debitor, pe măsură ce apar ca urmare a relațiilor comerciale, iar factorul este responsabil de achitarea contravalorii cuvenite;
 • Este sinalagmatic, întrucât ambele părți urmăresc să obțină un beneficiu;
 • Este comutativ, adică părțile își cunosc drepturile și obligațiile din momentul întocmirii contractului. Cu toate acestea, poate fi și aleatoriu în situația factoringului fără regres, când factorul preia riscul insolvabilității debitorului;
 • Este un contract de adeziune, în sensul că factorul are obligația de a finanța aderentul cu sumele corespunzătoare valorii creanțelor cesionate.

Ce operațiuni vizează contractul de factorizare a facturilor?

Contractul de factoring presupune următoarele tipuri de operațiuni:

 • Firma aderentă emite factura și livrează bunurile sau prestează serviciile ținând cont de contractul comercial încheiat cu debitorul;
 • Aderentul își creează un cont pe platforma Instant Factoring, pentru a crea cererea de factoring și pentru a vinde creanțele;
 • Documentele vor trece printr-un proces de verificare, iar în maxim 2 ore aderentul va primi un răspuns;
 • Aderentul va informa clientul (în cazul în care contractul specifică acest lucru) despre cedarea creanțelor către factor;
 • Factorul va efectua plata contravalorii facturilor în cel mult 24 de ore de la acceptare;
 • Debitorul va plăti contravaloarea totală a creanțelor către factor, la scadență.

Cum se înregistrează acest serviciu în contabilitate?

Din punct de vedere contabil, factoringul poate fi înregistrat în mai multe moduri, ținând cont de particularitățile contractului și de tipul de documente care se întocmesc. Cu toate acestea, cea mai frecventă variantă de monografie contabilă presupune următoarele înregistrări:

 • Livrarea mărfurilor

 

4111 (clienți)  =       %

                                 707 (venituri din vânzarea mărfurilor)

                                4427 (TVA colectată)

 

 • Înregistrarea cedării creanțelor către firma de factoring

 

461 (debitori diverși) = 4111 (clienți)

 

 • Încasarea contravalorii creanțelor cedate

 

5121 (conturi la bănci) = 461 (debitori diverși)

 

 • Plata comisionului 

 

627 (cheltuieli cu servicii bancare și asimilate) = 5121 (conturi la bănci)

 

Ce obligații și drepturi vizează contractul de factoring?

Contractul de factoring implică o serie de drepturi și obligații atât pentru aderent, cât și pentru factor. În acest sens, aderentul:

 • Se obligă să transfere factorului facturile și alte documente care justifică creanțele, ținând cont de specificațiile contractului;
 • Are obligația de a garanta disponibilitatea creanței la data cesiunii;
 • Se obligă să execute obligațiile vizate de contractul comercial față de debitorul cedat;
 • Are responsabilitatea de a pune factorului la dispoziție toate detaliile necesare încasării creanțelor.
 • Are obligația de a achita comisionul către factor pentru serviciile de factoring prestate;
 • Are dreptul de a obține contravaloarea facturilor cedate și acceptate de factor, în maxim 24 de ore de la acceptare.

Pe de altă parte, factorul:

 • Trebuie să achite contravaloarea creanțelor primite, conform contractului;
 • Va suporta riscul insolvabilității debitorului cesionat, dacă tipul de factoring ales presupune acest lucru;
 • Va crea un cont curent pentru aderent în vederea efectuării plății facturilor cesionate;
 • Are dreptul de a obține de la aderent comisionul cuvenit serviciilor prestate .

De ce merită să apelezi la serviciul de factoring al unei instituții financiare nebancare?

Spre deosebire de bănci, serviciul de factoring oferit de IFN-uri prezintă mai multe beneficii. Printre acestea enumerăm:

 • Accesul instant la finanțare – de exemplu, Instant Factoring pune la dispoziție o platformă online, menită să accelereze procesul de acceptare a cererilor de finanțare (maxim 2 ore) și de acordare a sumelor cuvenite (cel mult 24 de ore); 
 • Posibilitatea de a vinde un număr nelimitat de facturi;
 • Lipsa birocrației inutile;
 • Opțiune de finanțare potrivită și pentru afacerile mici sau business-urile aflate la început de drum, lipsite de istoric de credit;
 • Asigurarea unui cash-flow sănătos, fără acumularea de datorii – din moment ce factoringul nu este un împrumut, bilanțul contabil nu va fi împovărat de alte datorii;
 • Libertatea de gestionare a numerarului obținut din factoring – banii obținuți din factorizarea facturilor pot fi investiți sau utilizați pentru nevoile business-ului tău. Serviciul de factoring nu solicită achiziția de echipamente sau alte active cum se întâmplă în situația altor surse de finanțare;
 • Lipsa stresului – având posibilitatea de a obține bani din facturile emise către clienți, indiferent că aceștia plătesc sau nu la scadență, compania ta va putea să își achite la timp cheltuielile curente prevenind astfel blocajele financiare. De asemenea, antreprenorii își pot direcționa atenția către eficientizarea proceselor operaționale pentru a obține performanța în afaceri;
 • Servicii complementare, precum verificarea bonității clienților, administrarea creanțelor (evidență creanțe, control eficient al încasărilor) sau servicii de consultanță;
 • Lipsa costurilor ascunse – la Instant Factoring, toate cheltuielile sunt incluse în comisionul de finanțare, care cuprinde costul de analiză, costurile de colectare a creanțelor, dobânda, costurile de administrare etc;
 • Serviciul de factoring se adresează companiilor din diverse domenii (construcții, transporturi, producători locali, retail etc).