Ce datorii poate avea o afacere și cum pot fi acestea minimizate?

Atunci când ai o afacere, trebuie să gestionezi numeroase aspecte: obiective, strategii, angajați și inclusiv datorii. Chiar dacă datoriile apar inevitabil, uneori acestea pot genera presiuni dacă nu se află sub control.

Acest fenomen poate descuraja antreprenorii, dacă afacerea se îndatorează prea mult. Pentru a ține sub control aceste datorii, află care sunt principalele tipuri de datorii și care sunt soluțiile prin care se pot minimiza.

Datorii – ce sunt?

Datoriile sunt obligații ale companiei, care decurg din evenimente trecute, în urma căruia s-a obținut un beneficiu economic. De asemenea, decontarea datoriei implică un consum de resurse (plata de numerar, transfer de alte active sau transformarea unei datorii într-o alta).

Datorii – ce tipuri există?

Bilanțul unei companii poate include următoarele tipuri de datorii:

 • Credite bancare – sunt forme de finanțare pe termen scurt, mediu și lung oferite de instituțiile bancare (adesea presupun dobânzi și garanții).
 • Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni – se referă la fondurile obținute din vânzarea de titluri de credit negociabile, pentru care apare obligația de a achita rate și dobânzi scadente.
 • Datorii comerciale – apar în urma desfășurării unei relații contractuale cu diverși parteneri pentru materiile prime, mărfurile achiziționate și serviciile primite.
 • Datorii fiscale, salariale și sociale – includ taxe și impozite, salarii și alte drepturi asimilate angajaților, contribuții sociale/ la fondul de șomaj/ asigurări sociale de sănătate.
 • Datorii către asociați care privesc operațiuni de capital – sunt obligații de plată față de asociați/ acționari pentru dividende de plată, datorii în cadrul grupului sau capital de rambursat.
 • Alte tipuri de datorii, de exemplu clienții-creditori – obligații de plată pentru clienții care au plătit în avans pentru produsele și/ sau serviciile care urmează să le ofere.

Datorii – cum pot fi minimizate?

Primul pas în direcția minimizării datoriilor constă în realizarea unui audit a tuturor tipurilor de datorii. În această etapă, se analizează critic capacitatea de îndatorare. Cu alte cuvinte, se observă dacă:

 • ești dispus să-ți asumi mai multe datorii;
 • datoria actuală este rezultatul unor cheltuieli trecute care nu vor mai apărea.

În plus, identificarea cauzei care a determinat apariția unei datorii contribuie la găsirea soluției potrivite.

Apoi, trebuie să acorzi atenție acelor datorii care sunt mai urgente. În caz de neplată, acestea pot afecta funcționarea normală a afacerii. Printre acestea se numără: furnizorii, plățile ipotecare, chirie, împrumuturi bancare ș.a.

Indiferent de nivelul datoriilor, antreprenorii au responsabilitatea de a menține comunicarea transparentă cu creditorii săi. Recomandat este să le explice acestora situația în care se află afacerea și că sunt în procesul de a găsi soluțiile optime pentru a o rezolva. În unele cazuri, există șansa ca și aceștia să ofere anumite sfaturi care ar putea să-l scoată pe antreprenor din dificultăți (de exemplu, găsirea de comun acord a unei opțiuni de plată într-un anumit interval de timp).

Comunicarea este importantă și atunci când vine vorba de încasarea creanțelor. În cazul în care clienții nu își plătesc facturile la timp, apelează-i telefonic pentru le readuce aminte. Nu știi niciodată ce s-ar fi putut întâmpla și, uneori, un simplu apel telefonic poate clarifica o situație.

Diminuarea vânzărilor poate fi o cauză pentru care firma nu reușește să obțină venituri suficiente, necesare pentru acoperirea cheltuielilor. De aceea, aruncă o privire atentă la inventarul tău pentru a determina ce se vinde și ce nu. Poți opta pentru întreruperea vânzării produselor neprofitabile sau depășite. De asemenea, ai posibilitatea de a le vinde la un preț redus pentru a genera venituri. În plus, elimini riscul de a crește stocurile și implicit costurile cu depozitarea/ chiria.

Acordă atenție fluxului de numerar și surselor de finanțare

Un alt mod de a minimiza datoriile constă în îmbunătățirea fluxului de numerar. Acesta poate fi echilibrat prin următoarele căi:

 • Diminuarea costurilor inutile;
 • Renegocierea creditului de la furnizori;
 • Încasarea la timp a facturilor emise către clienți – în caz contrar, companiile au la dispoziție posibilitatea de a apela la factoring. Prin acest serviciu, se pot vinde facturile emise către clienți pentru a obține rapid și eficient numerarul necesar achitării costurilor curente.

Pentru a acoperi datoriile, se recomandă identificarea acelor surse flexibile de finanțare. În cazul în care există facturi încă neplătite de clienți, atunci acestea pot fi valorificate prin factoring. Spre deosebire de creditele tradiționale, acest serviciu nu presupune returnarea resurselor financiare obținute după un anumit interval de timp. În plus, obținerea banilor de la clienți cade în responsabilitatea firmei de factoring.

Alte surse de finanțare constau în lichidarea unor active sau căutarea unui nou investitor. Totuși, aceste surse de finanțare implică anumite riscuri, motiv pentru care soluțiile trebuie analizate cu grijă.

Concluzii

Succesul multor companii depinde de capacitatea acestora de a gestiona eficient cash-flow-ul. Dezvoltarea unor procese operaționale bine structurate, identificarea surselor de finanțare sustenabile și gestionarea eficientă a datoriilor pot contribui la obținerea echilibrului financiar, prevenind totodată apariția unor datorii neperformante. În plus, printr-un management optim al datoriilor, companiile pot minimiza costurile, facilitând creșterea performanțelor de business.