Ce este optimizarea fiscală? Ce beneficii are în cazul IMM-urilor

Optimizarea fiscală reprezintă un set de strategii și tehnici utilizate de companii pentru a-și minimiza obligațiile fiscale în mod legal. Acest concept este deosebit de relevant pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), care se confruntă adesea cu provocări financiare și resurse limitate.

Într-un mediu de afaceri competitiv, optimizarea fiscală poate face diferența între succes și eșec.

 

Ce este optimizarea fiscală?

Optimizarea fiscală implică utilizarea unor metode legale pentru a reduce taxele și impozitele pe care o companie trebuie să le plătească. Aceste metode pot include:

 • Structurarea veniturilor și cheltuielilor: Planificarea modului în care veniturile și cheltuielile sunt raportate poate influența nivelul taxelor datorate.
 • Folosirea deducerilor fiscale: Identificarea și aplicarea tuturor deducerilor fiscale posibile pentru a reduce veniturile impozabile.
 • Utilizarea facilităților fiscale: Profitarea de stimulentele și facilitățile fiscale oferite de guvern.
 • Planificarea investițiilor: Alegerea momentului și modului de a realiza investițiile pentru a maximiza avantajele fiscale.

Este important de subliniat că optimizarea fiscală trebuie să fie făcută în conformitate cu legile fiscale. Evaziunea fiscală, pe de altă parte, este ilegală și implică ascunderea veniturilor sau prezentarea unor informații false pentru a reduce obligațiile fiscale.

Optimizarea fiscală se bazează pe interpretarea și aplicarea corectă a legilor existente pentru a reduce taxele în mod legal.

 

Beneficiile optimizării fiscale pentru IMM-uri

Pentru IMM-uri, optimizarea fiscală oferă numeroase avantaje care pot contribui semnificativ la stabilitatea și creșterea afacerii. Iată câteva dintre aceste beneficii:

 • Reducerea costurilor operaționale

Una dintre cele mai evidente avantaje ale optimizării fiscale este reducerea costurilor operaționale. Prin aplicarea unor strategii fiscale eficiente, IMM-urile pot diminua suma totală a impozitelor și taxelor plătite, eliberând astfel resurse financiare care pot fi reinvestite în afacere.

 • Creșterea profitabilității

Reducerea taxelor datorate contribuie direct la creșterea profitabilității. Banii economisiți prin optimizare fiscală pot fi utilizați pentru a dezvolta noi produse, pentru a extinde operațiunile sau pentru a îmbunătăți serviciile oferite clienților, ceea ce duce la o competitivitate crescută pe piață.

 • Planificarea financiară mai bună

Optimizarea fiscală necesită o analiză detaliată a veniturilor și cheltuielilor, ceea ce încurajează o planificare financiară mai riguroasă. Acest proces ajută IMM-urile să-și gestioneze mai eficient fluxul de numerar și să anticipeze mai bine nevoile financiare viitoare.

 • Utilizarea facilităților și stimulilor fiscali

Guvernele oferă adesea diverse stimulente fiscale pentru a încuraja anumite activități economice, cum ar fi investițiile în tehnologie sau cercetare și dezvoltare. IMM-urile care sunt la curent cu aceste oportunități și le utilizează, pot beneficia de reduceri semnificative ale taxelor.

 • Îmbunătățirea cash flow-ului

Prin reducerea obligațiilor fiscale, IMM-urile pot îmbunătăți semnificativ cash flow-ul. Acest lucru este esențial pentru menținerea operațiunilor zilnice și pentru evitarea problemelor de lichiditate. Un cash flow sănătos permite, de asemenea, IMM-urilor să profite de oportunități de investiții pe termen scurt și să reacționeze rapid la schimbările din piață.

 • Creșterea valorii companiei

Optimizarea fiscală poate contribui la creșterea valorii unei companii. O afacere cu o structură fiscală eficientă este mai atractivă pentru investitori și potențiali cumpărători, deoarece demonstrează o gestionare financiară prudentă și un potențial de profitabilitate mai mare.

 • Conformitatea cu legislația fiscală

Înțelegerea și aplicarea corectă a legilor fiscale ajută IMM-urile să rămână în conformitate cu reglementările în vigoare, evitând astfel amenzi și penalități costisitoare. Optimizarea fiscală implică menținerea unei relații strânse cu autoritățile fiscale și o documentare riguroasă a tuturor tranzacțiilor și deducerilor.

 

Tehnici de optimizare fiscală pentru IMM-uri

Există numeroase tehnici de optimizare fiscală pe care IMM-urile le pot folosi pentru a-și reduce obligațiile fiscale. Iată câteva dintre cele mai comune:

 • Deducerea cheltuielilor de afaceri

IMM-urile pot deduce o gamă largă de cheltuieli de afaceri, inclusiv costurile de operare, salariile angajaților, chiria, utilitățile și cheltuielile de marketing. Este esențial să păstreze o evidență detaliată a acestor cheltuieli și să se asigure că acestea sunt justificate și necesare pentru desfășurarea activității.

 • Amortizarea activelor

Amortizarea activelor, cum ar fi echipamentele, vehiculele și clădirile, permite IMM-urilor să-și deducă costurile acestora pe o perioadă de mai mulți ani. Există diverse metode de amortizare, iar alegerea celei mai potrivite poate influența semnificativ suma totală a deducerilor fiscale.

 • Utilizarea facilităților fiscale pentru cercetare și dezvoltare

Multe guverne oferă facilități fiscale pentru companiile care investesc în cercetare și dezvoltare (R&D). Aceste facilități pot include credite fiscale, scutiri de impozit și subvenții directe. IMM-urile care desfășoară activități de R&D ar trebui să investigheze aceste oportunități și să le aplice pentru a reduce taxele.

 • Planificarea salarială și a beneficiilor

Structurarea corectă a pachetelor salariale și a beneficiilor poate oferi avantaje fiscale semnificative atât pentru angajatori, cât și pentru angajați. De exemplu, oferirea de beneficii neimpozabile, cum ar fi asigurările de sănătate sau contribuțiile la planurile de pensii, poate reduce baza impozabilă a companiei.

 • Înființarea unei structuri de holding

În anumite jurisdicții, înființarea unei structuri de holding poate oferi avantaje fiscale. O companie holding poate gestiona activele și investițiile pentru mai multe filiale, permițând optimizarea fiscală prin consolidarea profiturilor și pierderilor la nivel de grup.

 • Transfer pricing

Pentru IMM-urile care operează la nivel internațional, transfer pricing-ul poate fi o tehnică importantă de optimizare fiscală. Aceasta implică stabilirea prețurilor pentru tranzacțiile între entitățile afiliate în așa fel încât să se minimizeze obligațiile fiscale globale. Este esențial să se respecte reglementările internaționale pentru a evita sancțiunile.

 

Riscuri și provocări ale optimizării fiscale

Deși optimizarea fiscală oferă numeroase beneficii, există și riscuri și provocări asociate acestei practici. Este esențial ca IMM-urile să fie conștiente de acestea și să adopte măsuri pentru a le gestiona:

 • Riscul de recalificare fiscală

Autoritățile fiscale pot reevalua și recalifica anumite tranzacții sau structuri fiscale dacă consideră că acestea au fost create exclusiv pentru a evita taxele. Este important ca optimizarea fiscală să fie realizată cu o justificare economică clară și să fie bine documentată.

 • Costurile de conformitate

Implementarea unor strategii complexe de optimizare fiscală poate implica costuri semnificative de conformitate, inclusiv consultanță juridică și contabilă. IMM-urile trebuie să evalueze dacă economiile fiscale obținute justifică aceste costuri.

 • Schimbările legislative

Legislația fiscală este în continuă schimbare, iar IMM-urile trebuie să fie mereu la curent cu noile reglementări și ajustări legislative. Nerespectarea acestor modificări poate duce la pierderea avantajelor fiscale și, în unele cazuri, la sancțiuni financiare.

 • Impactul reputațional

Optimizarea fiscală agresivă poate afecta negativ reputația unei companii. Clienții și partenerii de afaceri pot percepe negativ practicile fiscale care par să evite contribuția echitabilă la bugetul de stat. IMM-urile trebuie să echilibreze beneficiile fiscale cu potențialul impact asupra imaginii lor publice.

Pentru a beneficia pe deplin de optimizarea fiscală, IMM-urile ar trebui să colaboreze cu consultanți fiscali experimentați și să rămână la curent cu schimbările legislative. Astfel, pot maximiza avantajele fiscale, menținând în același timp conformitatea și integritatea în fața autorităților fiscale și a publicului larg.

Previziune despre inflație până la finalul lui 2024

Inflația, ca indicator economic fundamental, este un aspect esențial al stabilității și evoluției unei economii. Este oglinda presiunilor inflaționiste și un indicator al comportamentului consumatorilor, al cererii și ofertei agregate, al politicii monetare și fiscale, dar și a factorilor externi care influențează prețurile. 

 

Ce este inflația

Inflația este o creștere generală și persistentă a nivelului prețurilor pentru bunuri și servicii într-o economie pe o perioadă de timp. Este adesea exprimată ca o rată anuală procentuală și reflectă scăderea puterii de cumpărare a banilor în timp.

Această creștere a prețurilor poate avea mai multe cauze, inclusiv:

 • Cerere mai mare decât oferta: Atunci când cererea pentru bunuri și servicii depășește oferta disponibilă, producătorii pot majora prețurile pentru a profita de această situație.
 • Costurile de producție mai mari: Când costurile materiale, de muncă sau de transport cresc pentru producători, aceștia pot transfera aceste creșteri de costuri către consumatori prin majorarea prețurilor.
 • Politica monetară: Măsurile politicii monetare, cum ar fi creșterea ofertei de bani sau reducerea ratei dobânzii, pot influența inflația. O creștere a ofertei de bani poate duce la o inflație mai mare prin creșterea cererii, în timp ce o reducere a ratei dobânzii poate stimula cheltuielile și, implicit, prețurile.

Inflația poate avea impacturi semnificative asupra economiei și a societății în ansamblu. De exemplu, o inflație ridicată poate diminua puterea de cumpărare a oamenilor, reducând valoarea economiilor lor și afectând nivelul de trai. De asemenea, poate crea incertitudine economică și poate distorsiona semnalele de preț, făcând mai dificilă planificarea și luarea deciziilor economice informate.

Pe de altă parte, o inflație moderată poate fi considerată benefică, întrucât poate stimula cheltuielile și investițiile, încurajând creșterea economică. Totuși, este important ca inflația să fie menținută la un nivel moderat și stabil, deoarece o inflație excesivă sau volatilă poate crea instabilitate și disfuncționalități în economie.

 

Factorii care influențează inflația

Pentru a înțelege direcția și tendințele inflaționiste, este esențial să analizăm o varietate de factori interni și externi care interacționează pentru a contura peisajul inflației până la finalul lui 2024.

 • Contextul global și regional al inflației

Inflația, ca fenomen economic, este întotdeauna influențată de o varietate de factori, atât la nivel global, cât și regional.

În contextul Uniunii Europene, previziunile economice pentru iarna anului 2024 indică o încetinire a creșterii economice și o scădere a ritmului inflației, tendință observată și la nivelul României. Scăderea inflației este atribuită în parte încetinirii creșterii creditelor private și unor condiții monetare stricte.

Cu toate acestea, riscuri precum instabilitatea geopolitică și provocările legate de schimbările climatice continuă să influențeze peisajul inflației.

 • Politicile monetare și fiscale

Politica monetară și fiscală adoptată de autoritățile economice joacă un rol esențial în determinarea evoluției inflației. În România, Banca Națională și Guvernul României își stabilesc politicile în funcție de obiectivele de inflație și de contextul economic global și regional.

Revizuirea prognozelor de inflație și ajustarea politicilor sunt esențiale pentru menținerea stabilității economice și controlul inflației în perioada următoare.

 • Comportamentul consumatorilor și producătorilor

Creșterea sau descreșterea cererii și ofertei pentru bunuri și servicii pot exercita presiuni inflaționiste sau deflaționiste. De exemplu, creșterea salariilor și pensiilor, împreună cu o redresare a consumului privat, poate determina o creștere a cererii și implicit a prețurilor.

În același timp, fluctuațiile prețurilor la energie și alimente, precum și costurile forței de muncă, pot influența semnificativ nivelul inflației.

 • Perspectivele globale și riscuri

Perspectivele inflației sunt, de asemenea, influențate de evoluțiile economice globale și de riscuri precum fluctuațiile prețurilor la materii prime și tensiunile geopolitice.

Creșterea sau scăderea cererii la nivel mondial, precum și instabilitatea politică și socială pot avea un impact semnificativ asupra inflației. Este important ca factorii de decizie economică să fie conștienți de aceste riscuri și să ia măsuri adecvate pentru gestionarea lor.

 

Previziuni și perspective pentru inflație

În urma analizei complexe a evoluției economice globale și regionale, precum și a factorilor specifici care influențează inflația, experții formulează previziuni și perspective pentru inflație în perioadele următoare.

Aceste previziuni sunt esențiale pentru orientarea politicii monetare și fiscale, precum și pentru luarea deciziilor în ceea ce privește investițiile și gestionarea riscurilor economice.

Previziuni pentru România

În ceea ce privește România, previziunile pentru inflație sunt influențate de mai mulți factori, inclusiv de evoluția economiei globale și regionale, de politica monetară și fiscală internă, precum și de tendințele din industrie și consum.

Pe baza datelor disponibile și a analizelor economice, se estimează că inflația în România va urma o traiectorie specifică în perioada următoare.

Conform proiecțiilor și analizelor economice, se preconizează că inflația în România va cunoaște o anumită evoluție în perioada următoare. Se anticipează că inflația ar putea să înregistreze o scădere graduală în a doua jumătate a anului 2024, pe măsură ce presiunile inflaționiste încep să se diminueze și politica monetară și fiscală își exercită efectele. Așadar, se preconizează că inflația ar putea să coboare sub un anumit prag până la finalul anului 2024, pe măsură ce se atenuează presiunile inflaționiste și se restabilește echilibrul în economie.

Perspective și riscuri asociate cu previziunile inflației

Este important să se sublinieze că previziunile pentru inflație sunt însoțite de anumite perspective și riscuri asociate. Deși se estimează că inflația ar putea să cunoască o anumită traiectorie în perioada următoare, există întotdeauna riscul ca aceste proiecții să nu se materializeze în întregime din cauza unor factori neprevăzuți sau a schimbărilor în condițiile economice.

Printre riscurile asociate cu previziunile inflației se numără fluctuațiile bruște ale prețurilor la materii prime, schimbările neprevăzute în politicile monetare sau fiscale, evenimentele geopolitice și perturbările în lanțurile de aprovizionare. Aceste riscuri pot influența evoluția inflației într-o manieră neașteptată și pot afecta, în consecință, perspectivele economice generale.

Previziunile pentru inflație sunt fundamentale pentru înțelegerea și gestionarea riscurilor economice, precum și pentru orientarea politicilor monetare și fiscale. Deși există anumite proiecții și perspective pentru inflație în perioada următoare, este important să se țină cont de riscurile asociate și de posibilitatea schimbărilor neprevăzute în condițiile economice globale și regionale.

O abordare prudentă și flexibilă este esențială pentru a adapta strategiile și politicile în funcție de evoluțiile dinamice ale economiei și ale piețelor.

 

VIDEO Cristian Ionescu și Iancu Guda despre factoring și peisajul economic actual. Iancu Guda: Factoringul este o mare oportunitate pentru IMM-uri

Cristian Ionescu, CEO Instant Factoring, a fost invitat în emisiunea “Banii în mișcare” de la Digi24, unde a abordat alături de Iancu Guda subiecte relevante pentru antreprenorii din România. Cei doi au vorbit despre crizele succesive care au transformat scena economică în ultimii ani, despre provocările pe care le întâmpină afacerile mici și mijlocii, dar și despre factoring ca soluție pentru acestea. 

Dialogul dintre cei doi poate fi urmărit pe parcursul a două emisiuni. Prima abordează tema finanțării companiilor, dar și a obstacolelor pe care acestea le întâmpină și a doua propune factoringul ca soluție alternativă de finanțare.

Principalele teme de discuție:

 • Cum arată contextul economic actual
 • Ce provocări aduce instabilitatea fiscală pentru IMM-uri
 • Cum afectează dobânzile, inflația și incertitudinile economice afacerile din România

„La Instant Factoring înțelegem foarte bine zona de IMM-uri și companii mici și foarte mici pentru că aici acționăm. Din păcate mediul curent este destul de provocator pentru că am trecut printr-o serie de crize succesive. Aceste șocuri au dus fie la pierderi de piețe, fie la scăderi de vânzări, iar noi avem soluția pentru una dintre marile lor probleme: lipsa de cashflow” – Cristian Ionescu

 

A doua emisiune a abordat următoarele subiecte:

 • Finanțarea rapidă a facturilor cu ajutorul tehnologiei ca soluție pentru companii
 • Beneficiile factoringului pentru afacerile mici sau aflate la începutul drumului

„Factoringul, o mare oportunitate pentru IMM-uri” – Iancu Guda

„Încă de la început ne-am imaginat o soluție foarte simplă, ușor de înțeles, fără birocrație, fără costuri ascunse. Totul se întâmplă modern, digital, e o finanțare alternativă. Dacă ai o factură de încasat de la partenerul tău, o urci online după ce îți creezi un cont în platforma noastră. Durează doar 3 minute. În aproximativ 2 ore afli dacă îți putem finanța factura și în 24 de ore ai banii în cont” –  Cristian Ionescu.

Factoringul pune #BaniiInMiscare!

Încearcă și tu:

 1. Creează-ți un cont pe instantfactoring.com
 2. Adaugă în contul tău o copie a facturii pe care vrei să o finanțezi
 3. Echipa Instant Factoring verifică datele și revine la tine cu un răspuns în maxim 2 ore
 4. Dacă totul este în regulă, primești banii în 24 de ore

Noi taxe și impozite pentru microîntreprinderi și IMM-uri. La ce trebuie să se aștepte antreprenorii când își fac planurile de afaceri

Impozit de 3% pentru microîntreprinderi cu venituri de peste 300.000 lei, o nouă taxă pentru deținerea mai multor proprietăți imobiliare, scutire de impozit pentru IT-iști doar la venituri sub 10.000 lei – acestea sunt cele mai importante prevederi cuprinse într-un draft de ordonanță de guvern care urmărește reducerea deficitului bugetar al României.

 

Noile taxe și impozite pentru microîntreprinderi:

 • 1% impozit pe venit pentru microîntreprinderile care realizează venituri care nu depășesc 300.000 de lei. 
 • 3% impozit pentru microîntreprinderile care:

                  =>  Realizează venituri peste 300.000 lei

                 =>   Desfășoară activități pe următoarele coduri CAEN:

5821 – Activități de editare a jocurilor de calculator
5829 – Activități de editare a altor produse software
6201 – Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației
5610 – Restaurante
5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
5629 – Alte servicii de alimentaţie n.c.a
5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor
6910 – Activități juridice, pentru activități ale notarilor și avocaților
8621 – Activități de asistență medicală generală
8622 – Activități de asistență medicală specializată
8623 – Activități de asistență stomatologică
8690 – Alte activități referitoare la sănătatea umană

 

Dacă o microîntreprindere realizează în decursul unui an fiscal venituri mai mari de 300.000 de lei și o rată a rentabilității de peste 30% (rată calculată ca raport între profitul net și veniturile totale înregistrate potrivit reglementărilor contabile aplicabile), aceasta datorează impozitul pe profit începând cu trimestrul în care se înregistrează respectiva situație.

 

Impozitul pe dividende: 10%

Ordonanța de urgență mai arată că  “veniturile sub forma de dividende, inclusiv câștigul obținut ca urmare a deținerii de titluri de participare definite de legislația în materie la organisme de plasament colectiv se impozitează cu o cotă de 10% din suma acestora, impozitul fiind final”. Practic, o nouă creștere cu 3% față de ultima modificare adusă anul trecut impozitului pe dividende.

 

Schimbări pentru PFA

Potrivit draftului de măsuri fiscale, persoanele fizice autorizate vor plăti contribuția la sănătate indiferent de veniturile obținute, iar la CAS li se aplică un plafon de 36 de salarii minime. 

 

Alte creșteri prevăzute în draftul de ordonanță:

 • În IT, scutirea de impozit se va aplica doar pentru cei care realizează venituri sub pragul de 10.000 lei
 • Se va aplica un impozit de 1% pentru cei care dețin proprietăți cu valoare de peste 2.5 milioane de lei
 • Impozit mai mare pentru vânzarea de locuințe: 
 • a) 5% pentru construcțiile de orice fel și terenurile aferente acestora, 3% pentru imobilele
 • b) 3% pentru imobilele descrise la lit. a), deţinute o perioadă mai mare de 3 ani.”
 • Creșterea accizei la alcool
 • Majorarea unora dintre redevențele aferente concesionării pentru exploatare a resurselor minerale ale statului.

De notat că aceste propuneri se regăsesc într-un draft de ordonanță de urgență – extrem de criticat de altfel de mediul de afaceri –  care poate suferi în continuare modificări.

 

Surse: HotNews.ro, Economedia, Profit.ro 

 

Cum va arăta 2023 pentru antreprenori? Tendințe și sfaturi

La începutul anului 2022 părea că lucrurile vor merge mai bine pentru proprietarii afacerilor mici și mijlocii după calmarea crizei sanitare cauzate de pandemia de Covid-19. Însă, nu a durat mult până când inflația, perspectivele unei recesiuni la nivel global și problemele la nivelul lanțurilor de aprovizionare au dat planurile afacerilor mici și mijlocii peste cap. La toate acestea s-au adăugat Războiul din Ucraina și criza forței de muncă, ceea ce a însemnat un nou an plin de provocări pentru antreprenori. 

În 2023, IMM-urile pornesc cu același gând: va fi un an oarecum mai bun. Dar care sunt trendurile și pe ce ar trebui să se concentreze antreprenorii în acest an?

 

Cum se simte scena antreprenorială la nivel global?

“Nimeni nu știe dacă va avea loc o recesiune, dar cred că putem spune în mod cert că întreprinderile mici se confruntă cu mai multe provocări financiare în acest moment. Cu toate acestea, din cercetările noastre, este clar că majoritatea antreprenorilor sunt optimiști în ceea ce privește anul 2023. Deși anticipează o recesiune, care îi poate obliga să crească prețurile și să reducă cheltuielile, antreprenorii își concentrează eforturile pe marketing și pe promovarea afacerilor lor, investivand în noi tehnologii și crescând numărul de angajați”, a explicat pentru Forbes Sharon Miller, Președinte al diviziei Small Business la Bank of America.

2023, un nou an în care antreprenorii trebuie să fie prevăzători

Inflația va rămâne o problemă și anul acesta. Majoritatea afacerilor vor fi nevoite să crească prețurile, ceea ce ar putea îndepărta clienții. Dar, afacerile cu produse de calitate și cu o relație autentică cu clienții vor reuși să își păstreze comenzile. Trebuie doar să se concentreze pe o comunicare onestă și directă cu aceștia. 

Dar, orice om de afaceri ar trebui să se pregătească pentru situațiile imprevizibile. Un cash flow constant în firmă te ajută să faci față provocărilor care apar pe parcurs: de la scumpirea materiei prime și până la retenția angajaților, este esențial să știi că ai pe ce te baza la nevoie.  Un acces rapid la bani va fi întotdeauna un avantaj și va aduce de la sine oportunități noi de investiții și de dezvoltare.

 

Sfaturi pentru antreprenori în 2023

 

Folosește cât poți de mult tehnologia

Orice afacere modernă trebuie să țină pasul cât se poate de mult cu noile tendințe și tehnologii. Tehnologia te poate ajuta să devii mai eficient și să îți ofere în același timp și un avantaj competitiv. Companiile pot folosi inteligența artificială și învățarea automată pentru a-și automatiza procesele, reușind astfel să degreveze angajații și să gestioneze mai bine resursele. În plus, tehnologia te ajută să înțelegi mai bine piața și să acționezi în consecință atunci când vrei să îți dezvolți sau să îți îmbunătățești produsele sau serviciile. 

Urmărește constant noile tendințe din industria ta

Este de așteptat ca în următoarea perioadă să apăra noi tendințe pe piața pe care activezi. Deși este bine să menții un model de business consistent, este important să fii la curent cu evoluțiile din industria ta. Aceste noi tendințe pot fi valorificate în campanii de marketing cu scopul de a atrage noi clienți. 

Stabilește principalele obiective pentru 2023

Stabilește principalele obiective pentru acest an. Este important să ai un scop pe care să te concentrezi pe măsură ce iei decizii legate de business-ul tău. Spre exemplu, îți poți propune să crești baza de clienți sau veniturile firmei tale. Poți să tinzi spre creșterea numărului de angajați sau spre un spațiu mai mare de birouri. De asemenea, poți planifica extinderea serviciilor pe care le oferi. 

Investește în echipa ta

Echipa este cel mai valoros activ pe care îl ai, ceea ce înseamnă că a investi în oamenii care te ajuta să îți crești business-ul este esențial dacă vrei să rămâi competitiv. Poți investi în cursuri de formare și dezvoltare pentru angajații tai. Astfel, te asiguri că ei sunt la curent cu cele mai recente tendințe și tehnologii din piață.

Concentrează-te pe parteneriate

Lumea afacerilor e din ce în ce mai interconectată, astfel că stabilirea unor parteneriate puternice cu alte business-uri îți poate oferi un real avantaj competitiv. Chiar dacă vorbim de industrii diferite, dacă două business-uri sunt complementare pot să se dezvolte împreună cu mult mai repede decât dacă ar face acest lucru pe cont propriu. 

Ia în calcul diversificarea modelului de afaceri

Afacerile mici și mijlocii ar trebui să investească în diversificarea modelelor de afaceri dacă doresc să rămână competitive în următorii ani. Nu este suficient să te bazezi pe un singur flux de venit. Ar fi ideal să găsești noi modalități de a genera venituri: fie că vorbim de deschiderea unui magazin online, de oferirea unui abonament clienților sau de crearea unor produse și servicii personalizate. 

Nu uita de marketingul digital

Marketingul digital este una dintre cele mai bune metode prin care companiile pot ajunge la publicul lor ținta. De aceea, este important să te asiguri că aloci bugete și pentru această componentă. Cu oamenii potriviți, poți dezvolta o strategie de marketing digital care să includă optimizarea site-ului, crearea de conținut și gestionarea conturilor de social media.

 

Surse:

Forbes

Entrepreneur.com

Home Business