Noi taxe și impozite pentru microîntreprinderi și IMM-uri. La ce trebuie să se aștepte antreprenorii când își fac planurile de afaceri

Impozit de 3% pentru microîntreprinderi cu venituri de peste 300.000 lei, o nouă taxă pentru deținerea mai multor proprietăți imobiliare, scutire de impozit pentru IT-iști doar la venituri sub 10.000 lei – acestea sunt cele mai importante prevederi cuprinse într-un draft de ordonanță de guvern care urmărește reducerea deficitului bugetar al României.

 

Noile taxe și impozite pentru microîntreprinderi:

  • 1% impozit pe venit pentru microîntreprinderile care realizează venituri care nu depășesc 300.000 de lei. 
  • 3% impozit pentru microîntreprinderile care:

                  =>  Realizează venituri peste 300.000 lei

                 =>   Desfășoară activități pe următoarele coduri CAEN:

5821 – Activități de editare a jocurilor de calculator
5829 – Activități de editare a altor produse software
6201 – Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației
5610 – Restaurante
5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
5629 – Alte servicii de alimentaţie n.c.a
5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor
6910 – Activități juridice, pentru activități ale notarilor și avocaților
8621 – Activități de asistență medicală generală
8622 – Activități de asistență medicală specializată
8623 – Activități de asistență stomatologică
8690 – Alte activități referitoare la sănătatea umană

 

Dacă o microîntreprindere realizează în decursul unui an fiscal venituri mai mari de 300.000 de lei și o rată a rentabilității de peste 30% (rată calculată ca raport între profitul net și veniturile totale înregistrate potrivit reglementărilor contabile aplicabile), aceasta datorează impozitul pe profit începând cu trimestrul în care se înregistrează respectiva situație.

 

Impozitul pe dividende: 10%

Ordonanța de urgență mai arată că  “veniturile sub forma de dividende, inclusiv câștigul obținut ca urmare a deținerii de titluri de participare definite de legislația în materie la organisme de plasament colectiv se impozitează cu o cotă de 10% din suma acestora, impozitul fiind final”. Practic, o nouă creștere cu 3% față de ultima modificare adusă anul trecut impozitului pe dividende.

 

Schimbări pentru PFA

Potrivit draftului de măsuri fiscale, persoanele fizice autorizate vor plăti contribuția la sănătate indiferent de veniturile obținute, iar la CAS li se aplică un plafon de 36 de salarii minime. 

 

Alte creșteri prevăzute în draftul de ordonanță:

  • În IT, scutirea de impozit se va aplica doar pentru cei care realizează venituri sub pragul de 10.000 lei
  • Se va aplica un impozit de 1% pentru cei care dețin proprietăți cu valoare de peste 2.5 milioane de lei
  • Impozit mai mare pentru vânzarea de locuințe: 
  • a) 5% pentru construcțiile de orice fel și terenurile aferente acestora, 3% pentru imobilele
  • b) 3% pentru imobilele descrise la lit. a), deţinute o perioadă mai mare de 3 ani.”
  • Creșterea accizei la alcool
  • Majorarea unora dintre redevențele aferente concesionării pentru exploatare a resurselor minerale ale statului.

De notat că aceste propuneri se regăsesc într-un draft de ordonanță de urgență – extrem de criticat de altfel de mediul de afaceri –  care poate suferi în continuare modificări.

 

Surse: HotNews.ro, Economedia, Profit.ro