×
Business

Business EDU

Care este diferența dintre lichiditate și solvabilitate?

lichiditate

Termeni precum lichiditate și solvabilitate se regăsesc în jargonul economic de afaceri pe care antreprenorii și nu numai îl folosesc în mediul de business. Pentru a supraviețui în lumea business-urilor moderne, este necesară înțelegerea pe deplin a acestor concepte. 

Societatea actuală se află într-o continuă schimbare, mai ales datorită multitudinii de informații cu care oamenii se întâlneste zi de zi. Ținând cont de acest lucru, apare nevoia de adaptare care se concretizează prin preluarea și implementarea unor noi concepte, idei sau informații în mediul economic sau social.

Ce înseamnă lichiditate?

Lichiditate înseamnă capacitatea de transformare a unui activ în bani, în cel mai scurt timp, fără ca valoarea sa să fie diminuată de acest lucru. Ea este un indicator cheie pe piața de capital, urmărit mai ales la evaluarea oricărui tip de investiție.

În funcție de nivelul de lichiditate, activele pot fi împărțite în două categorii:

 1. Active lichide – numerarul, conturi în bănci, acțiuni, obligațiuni, facturi de încasat, alte titluri de valoare;
 2. Active cu un nivel redus de lichiditate – proprietăți imobiliare, terenuri, utilaje și echipamente, mașini, obiecte de artă, bijuterii, ș.a.

Din perspectivă contabilă, lichiditatea se referă la capacitatea unei persoane fizice sau juridice de a-și achita datoriile financiare pe termen scurt cu activele disponibile. Datoriile pe termen scurt sunt obligații financiare pentru care termenul de plată nu trece de 365 de zile:

 1. Salarii cu scadență lunară ținând cont de contractul individual de muncă;
 2. Datorii comerciale;
 3. Datorii financiar bancare;
 4. Datorii bugetare.

Aceste datorii sunt cuprinse într-o evidență amănunțită care conține informații despre totalitatea sumelor datorate și scadențele stabilite. Ținând cont de aceasta, se stabilesc datoriile și nevoia de surse de finanțare aferente achitării lor.

Ce tipuri de lichidități există?

Lichiditatea unei entități economice poate fi caracterizată de 3 tipuri de indicatori:

 1. Lichiditate generală –  posibilitatea de achitare a datoriilor curente din drepturi de creanță și resurse bănești.
 2. Lichiditate curentă – capacitatea de acoperire a datoriilor curente obligatorii cu ajutorul activelor curente care pot fi transformate imediat în lichidități;
 3. Lichiditate imediată – gradul în care datoriile pot fi achitate doar cu ajutorul lichidităților.

Ce este solvabilitatea?

Solvabilitatea presupune abilitatea companiei de a-și desfășura operațiunile și de a-și putea achita datoriile pe termen mediu și lung generate de contracte anterioare, de desfășurarea obiectului de activitate sau de impozite, taxe și contribuții fiscale. 

O întreprindere poate fi solvabilă dacă suma activelor (mijloace fixe, active curente, numerar, etc) este egală/ depășește totalul de pasive (datorii față de furnizori, salariați, etc). Cu toate acestea, agentul economic poate rămâne solvabil chiar și atunci când se află în incapacitate temporară de plată. 

În plus, acest factor reprezintă obiectivul oricărui antreprenor care intenționează să mențină autosusținerea din punct de vedere financiar și să administreze în mod flexibil afacerea. Solvabilitatea poate fi măsurată cu ajutorul indicatorului numit solvabilitate patrimonială, care se calculează ca raport între capitalul social și valoarea totală a elementelor de patrimoniu.

Solvabilitatea are legătură cu lichiditatea în sensul că acest aspect este luat în calcul în momentul în care compania se află în incapacitate de plată cauzată de lipsa disponibilităților bănești. 

Ce diferențe există între cele două concepte?

Din perspectiva semnificației, lichiditatea se referă la capacitatea de plată a datoriilor curente pe baza activelor actuale, în timp ce solvabilitatea presupune abilitatea de a opera pe termen lung un business. Lichiditatea este un concept utilizat pentru disponibilitatea de numerar și echivalente de cash necesară pentru plata datoriilor curente. Solvabilitatea se traduce prin maniera în care o firmă își poate desfășura activitatea pe termen lung.

Astfel, având în vedere tipologia obligațiilor, lichiditatea vizează datoriile pe termen scurt, iar solvabilitatea pe cele pe termen lung.

Înțelegerea lichidității contribuie la evaluarea rapidității cu care activele pot fi transformate în numerar. Pe de altă parte, solvabilitatea ajută la cunoașterea posibilității unei firme de a-și continua obiectul de activitate an după an. 

În cadrul lichidității, vorbim despre riscuri financiare relativ scăzute, însă în situația solvabilității, acestea ajung la un nivel destul de ridicat.

În ceea ce privește influența dintre solvabilitate și lichiditate, există două situații:

 1. Dacă gradul de solvabilitate este ridicat, lichiditatea poate fi asigurată într-un interval scurt de timp;
 2. Dacă nivelul de lichiditate este ridicat, solvabilitatea nu va fi obținută rapid.

Ce legătură au solvabilitatea și lichiditatea cu fluxul de numerar?

Înțelegerea lichidității și solvabilității joacă un rol vital pentru orice agent economic, mai ales în situația crizelor financiare manifestate printr-o lipsă accentuată de resurse financiare. 

Cash flow-ul este un indicator al unei situații financiare sănătoase a companiei. Imposibilitatea de plată apărută din cauza lipsei resurselor bănești este o realitate cu care foarte multe firme se confruntă. Riscurile legate de lipsa lichidităților pot fi anticipate cu ajutorul unui plan clar de flux de numerar. Ținând cont că rolul lichidităților este de a asigura continuitatea unui business rentabil (aflat sub influența lichidității și solvabilității), cash-flow-ul devine esențial în evaluarea situației financiare.

Pentru a-și păstra caracterul solvabil, o companie trebuie să asigure un echilibru între încasările de creanțe și plățile datoriilor exigibile, creând premisa unui flux numerar sănătos. Totuși, există multe companiile nu reușesc să încaseze la timp facturile emise pentru vânzarea produselor și prestarea de servicii. Pe termen lung, acest lucru conduce agentul economic către incapacitate de plată a datoriilor. Din acest motiv, este nevoit să apeleze la surse de finanțare. O soluție în acest sens este apelarea la factoring, care permite vânzarea de facturi scadente la 30, 60, 90 și chiar mai multe zile către un factor pentru a beneficia de lichidități necesare în vederea acoperirii diverselor cheltuieli.

Concluzii

Lichiditatea și solvabilitatea sunt termeni de business importanți, care diferă din perspectiva naturii și scopului. Înțelegând aceste concepte, vei deveni prudent în afacerea ta astfel încât să iei deciziile corespunzătoare pentru asigurarea performanței.

Vinde facturile pe care le ai de încasat în doar câteva minute.
Fie că ești transportator, constructor, producător, distribuitor, ai o companie mică/ mijlocie sau chiar un start-up, noi nu facem diferențe!
Încasează rapid banii tăi!