×
Business

Business EDU

Informațiile financiare ale unui business: caracteristici calitative și relevanță

caracteristici informatii financiare

În luarea deciziilor, specialiștii au nevoie de informatii financiare, care trebuie să fie utile, relevante şi exacte, conform OMFP 1802/2014. De asemenea, pentru a-şi dovedi utilitatea, este necesar ca toate aceste informatii financiare să fie comparabile, verificabile, oportune şi inteligibile. 

În articolul de faţă, îți vom explica pe rând caracteristicile acestor informatii financiare. Prezentând o importanţă în domeniul financiar-contabil,  aceste informatii financiare sunt vitale pentru bunul mers al oricărei firme, indiferent de dimensiunea ei. 

Informatii financiare: ce sunt?

O informaţie financiară reprezintă un set de date operaţionale şi strategice care ajută la:

  • cunoaşterea şi administrarea fluxurilor de numerar;
  • apelarea la diverse surse de finanțare (de exemplu, factoring);
  • organizarea bugetului;
  • analizarea investiţiilor;
  • luarea unor decizii financiare importante. 

Informaţiile financiare pot fi confundate cu cele contabile, dar există o diferenţă subtilă între ele. 

Primele sunt alcătuite din informaţii cantitative (care se exprimă în unităţi monetare) şi din informaţii calitative, pe baza cărora se poate arăta performanța şi poziţia financiară a unei entităţi. Ele sunt utile în luarea deciziilor economice. Astfel că, printre altele, se pot obține informatii financiare pe baza analizei fluxurilor de trezorerie.

Prin comparaţie, informaţiile contabile folosesc metoda acumulării şi se referă la situaţia conturilor unei firme, la costuri, active, profit și alte elemente contabile.

Informatii financiare: care sunt caracteristicile lor calitative ?

Conform Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 1802/ 2014, capitolul 2, secţiunea 2.3, antreprenorii au nevoie de informatii financiare, care trebuie să fie în primul rând utile. În acest sens, este nevoie ca ele să fie relevante şi să reprezinte exact ceea ce-şi propun. 

Relevanța

Această caracteristică se referă la capacitatea informaţiilor de a-i ajuta pe utilizatorii lor să ia o decizie. În acest sens, ele trebuie să îndeplinească două condiţii: să aibă valoare predictivă şi/ sau valoare de confirmare

Valoarea predictivă înseamnă să poată fi utilizate pentru previzionarea rezultatelor care urmează să fie obţinute. Totuși, ele nu vor prezenta o previziune sau o prognoză, motiv pentru care indivizii le folosesc pentru realizarea propriilor predicţii. 

Uneori, informaţiile cu valoare predictivă au şi valoare de confirmare. Un exemplu ar fi informaţiile referitoare la veniturile pentru anul curent, ce pot fi folosite ca punct de pornire pentru prognozarea veniturilor din anii următori. Ele se pot compara cu previziunile care au fost realizate în anii precedenți referitor la exerciţiul curent.

Reprezentarea exactă

În situaţiile financiare anuale, fenomenele economice sunt caracterizate de cifre şi cuvinte. Reprezentarea exactă se referă la o descriere completă, obiectivă şi lipsită de erori. Descrierea completă trebuie să includă toate acele informatii financiare necesare care-l fac pe specialist să înţeleagă natura fenomenului financiar.

De exemplu, în descrierea unui grup de active vor fi incluse următoarele elemente:

  • Descrierea naturii activelor;
  • Descrierea numerică a tuturor activelor;
  • Menţiunea privind descrierea numerică, cum ar fi costul iniţial sau valoarea justă.

În unele cazuri, descrierea completă poate necesita explicaţii cu privire la calitatea şi natura elementelor, a factorilor şi a contextului care ar putea avea repercusiuni asupra calităţii, naturii şi procesului folosit în determinarea descrierilor numerice. 

Descrierea obiectivă presupune faptul că selecţia şi prezentarea de informatii financiare să nu fie influențate de anumiți factori. Potrivit OMFP 1802/2014, „descrierea neutră nu este denaturată, ponderată, accentuată, neaccentuata sau manipulată în alt fel pentru a creşte probabilitatea ca informaţiile financiare să fie primite favorabil sau nefavorabil de către utilizatori”. 

Comparabilitatea

Informaţiile sunt cu atât mai utile cu cât pot fi comparate cu unele similare ale altor entităţi sau chiar cu informaţii ale aceleiaşi entităţi, dar din perioade sau date diferite. În acest fel, sunt identificate uşor asemănările şi deosebirile dintre anumite fenomene financiare. 

Comparaţia necesita cel puţin două elemente, spre deosebire de restul caracteristicilor calitative. Reprezentarea exactă a unui fenomen economic relevant are un anumit grad de comparabilitate cu cea a unuia similar.

Verificabilitatea

Îi ajută pe utilizatori să se asigure că informaţiile reprezintă cu exactitate fenomenele economice reprezentate. Cu alte cuvinte, observatorii independenţi şi în cunoştinţă de cauză pot ajunge la un consens în privinţa reprezentării exacte a unei descrieri.

Verificarea poate fi de două tipuri

  1. Verificarea directă reprezintă verificarea unei valori sau a unor reprezentări utilizând observarea directă (ca de exemplu prin numărarea banilor).
  2. Verificarea indirectă se referă la verificarea intrărilor pentru un model, o formulă sau o altă tehnică, dar şi la recalcularea rezultatelor respective utilizând aceeaşi metodologie. De exemplu, la verificarea valorilor contabile ale stocurilor se controlează intrările (cantităţi şi costuri) şi se recalculează stocurile finale, utilizându-se aceleaşi ipoteze în privinţa fluxului costurilor.

Oportunitatea

Reprezintă calitatea informaţiilor de a fi disponibile factorilor de decizie, astfel încât aceştia să ia hotărâri în timp util. Multe informaţii, dacă sunt vechi, nu mai sunt la fel de utile. Sunt însă şi unele care pot fi folositoare pentru mai mult timp, chiar şi după sfârşitul perioadei de raportare. 

Inteligibilitatea

Se obţine prin clasificarea, caracterizarea şi prezentarea informaţiilor într-un mod transparent şi succint. Complexitatea unor fenomene financiare nu permite transformarea astfel încât informațiile să fie uşor de înţeles. Din acest motiv, excluderea lor din rapoartele financiare ar conduce la raportări incomplete. 

În fapt, rapoartele financiare (situaţiile financiare anuale şi documentele făcute publice odată cu ele) sunt special întocmite pentru oamenii care deţin cunoştinţe în afaceri şi economie, astfel încât aceştia pot studia şi analiza cu atenţie informaţiile respective. Cu toate acestea, prezentarea acestor documente se realizează astfel încât să poată fi înţelese şi de alte categorii de utilizatori.

Concluzii

Utilitatea informaţiilor financiare este cu atât mai bună, cu cât ele sunt comparabile, verificabile, inteligibile şi oportune. În domeniul financiar, informaţiile trebuie să susţină şi să aducă avantaje atât firmelor, cât și diferitelor categorii de utilizatori care sunt interesaţi. 

Informațiile financiare trebuie să ilustreze cât mai fidel poziţia şi performanţă înregistrate într-un exerciţiu financiar. La nivelul unei societăţi, informaţia financiară trebuie să cuprindă descrierea resurselor economice, a tranzacţiilor efectuate şi a rezultatelor care au fost obţinute. 

Cunoaşterea unor informaţii prin care se prezintă performanța financiară şi poziţia unei firme aduce avantaje competiţionale oricărui antreprenor. Spre exemplu, în cazul unei crize economico-financiare, o informaţie financiară care se afla la dispoziţia principalilor decidenţi şi care este folosită adecvat de ei ajuta la obţinerea unor beneficii economice pe termen lung. În cazul în care această informaţie lipseşte, activitatea şi viitorul firmei pot fi compromise, pierzându-se beneficii importante sau ajungându-se chiar la faliment.

Vinde facturile pe care le ai de încasat în doar câteva minute.
Fie că ești transportator, constructor, producător, distribuitor, ai o companie mică/ mijlocie sau chiar un start-up, noi nu facem diferențe!
Încasează rapid banii tăi!