×
Factoring

Business EDU

Care este rolul tehnologiei blockchain în factoring?

importanta tehnologiei blockchain

În contextul digitalizării și al eficientizării proceselor dintr-o organizație, tehnologia blockchain reprezintă soluția în privința protejării informațiilor digitale, fiind o temelie pentru foarte multe industrii. Schimbări în economia mondială au determinat crearea unui sistem de automatizare eficient, care să reflecte transparență, siguranța și securitatea datelor utilizate.

Cu alte cuvinte, tehnologia blockchain poate fi considerată ca o bază de date care eficientizează operațiunile sau tranzacțiile realizate în mediul de afaceri. Aceasta poate fi abordată în foarte multe arii de activitate, furnizând numeroase beneficii comparativ cu instrumentele clasice de înregistrare și urmărire a informației.

În rândurile următoare se regăsesc informații utile despre conceptul de blockchain și rolul acestei tehnologii în factoring.

Definirea conceptului de blockchain

Acest concept a fost creat ca o soluție inteligentă de eficientizare a operațiunilor și a tranzacțiilor. Fundamentul tehnologiei a fost conceput în anul 1991 de către cercetătorii Scott Stornetta și Stuart Haber, unde s-a avut în vederea îmbunătățirea unui mecanism de block-uri securizate. 

Cu timpul, alături de alți cercetători, au dezvoltat tehnologia, reușind o optimizare a acesteia în privința înregistrării și transmiterii informațiilor între diferite baze de date. După criza financiară din anul 2008, tehnologia blockchain a suferit modificări în vederea revoluționării modului de efectuare a operațiunilor financiare.

Din punct de vedere tehnic, acesta reprezintă un lanț de block-uri securizate și conectate între ele, unde conexiunile dintre componente se efectuează prin intermediul unor caractere cu rol de semnătură electronică unică. Fiecare element al sistemului include informații despre operațiunile realizate și un cod menit să păstreze o evidență a intervalului de timp a acestora.

În momentul înregistrării unei operațiuni, baza de date crește, creându-se noi blocuri ce se conectează la sistem. Datele regăsite în blocuri nu pot fi modificate după efectuarea tranzacțiilor, fiind conceput să stocheze datele concomitent în mai multe partiții.

Este important de menționat că această tehnologie poate fi implementată în numeroase arii de activitate, însă în domeniul financiar-contabil este utilizată cu precădere datorită numeroaselor avantaje pe care le oferă.

Implicațiile utilizării tehnologiei blockchain în domeniul financiar

Evoluția internetului a avut un impact serios asupra economiei, culturii și nu în ultimul rând a populației. La început, se urmărea existența unui transfer eficient al informației, însă pe parcursul timpului, au intervenit alte aspecte de importanță majoră, precum securitatea și confidențialitatea datelor și implicit a utilizatorilor.

După ce a avut loc criza economică, s-a resimțit necesitatea creării și implementării unor sisteme sigure și eficiente nu doar în mediu de afaceri, ci și în industrii. 

Din punct de vedere financiar, obiectivul era schimbarea manierei în care se efectuau tranzacțiile. Mai precis, se referea la realizarea tranzacțiilor financiare într-o manieră sigură, eficientă și autonomă, fără o condiționare a întregului proces de către o autoritate centrală. 

De la această premisă, a pornit crearea unei tehnologii care să permită o abordare complet nouă, cu o utilizare practică nu doar în domeniul financiar și bancar. Inserarea unei tehnologii în aria financiară implică un proces complex nu doar din perspectiva dificultăților tehnice, ci și din punct de vedere al transparenței tranzacțiilor financiare. 

În aria financiară, sistemele expert și bazele de date complexe sunt primordiale în eficientizarea tranzacțiilor și totodată pot fi implementate și în alte domenii conexe.

O tehnologie cu numeroase avantaje pentru aria financiară și nu numai este tehnologia blockchain. Denumirea acesteia este asociată cu sistemul Bitcoin și maniera de stocare a datelor. Tehnologia este potrivită în domeniul financiar datorită facilităților furnizate la încheierea unor tranzacții între instituții financiare și a controlului riguros al activităților întreprinse de fiecare parte.

Această tehnologie este funcțională pentru acest domeniu deoarece au fost identificate dificultăți și arii ineficiente în tranzacțiile existente. Mai precis, în aria în care sunt vizate costuri semnificative, un volum ridicat de date furnizate și un control eficient asupra corectitudinii unei înregistrări este necesară utilizarea unei astfel de tehnologii.

Rolul tehnologiei blockchain

Implicațiile tehnologiei blockchain în domeniul financiar sunt numeroase. Aceasta permite crearea unei noi perspective privind dezvoltarea tranzacțiilor și a operațiunilor financiare. Tehnologia are un rol esențial în:

 • Prevenirea riscului de fraudă financiară;
 • Automatizarea proceselor financiare;
 • Confidențialitatea datelor;
 • Diminuarea costurilor operațiunilor;
 • Managementul documentelor și al fluxurilor acestora;
 • Semnături electronice;
 • Realizarea automată a diagnosticului financiar.

Importanța și avantajele utilizării acestei tehnologii în factoring

În domeniul factoringului, utilizarea tehnologiei blockchain a devenit o premisă importantă în soluționarea dificultăților care îngreunau înregistrarea tranzacțiilor.

Din perspectiva factoringului, tehnologia blockchain a devenit esențială în ceea ce privește consolidarea relației între entități și companiile de factoring. Practic, prin realizarea unor acorduri de factoring ce au la bază contracte inteligente, firmele reușesc să integreze eficient toate aspectele implicate în procesul de factoring.

Printre principalele avantaje ale utilizării acestei tehnologii în factoring menționăm:

 • Diminuarea timpilor prin automatizarea proceselor, nefiind necesar un control al unei autorități centrale;
 • Obținerea unei securități ridicate datorită particularităților tehnologiei care asigură protecția împotriva fraudelor și a atacurilor cibernetice;
 • Existența unui acces restricționat în baza unor chei criptografice;
 • Obținerea unui nivel optim de confidențialitate, permițând o selecție a datelor ce pot fi vizualizate din exterior;
 • Scăderea costurilor privind intermediarii și procesele ce privesc distribuirea datelor la nivel de rețea;
 • Acuratețea informațiilor stocate și transparența procesului de factoring.

În factoring, exista des o problemă legată de verificarea unei facturi. Aceasta se referă la stadiul achiziționării ei de la o altă entitate existentă pe piață. Astfel, prin intermediul tehnologiei blockchain se asigură acuratețea informațiilor și siguranța în privința integrității operațiunilor înregistrate. Mai exact, se poate examina dacă o factură sau creanță a fost în prealabil cesionată. În acest fel, se elimină riscul de fraudă prin cesionarea multiplă. 

Transparența informațiilor stocate și eficientizarea certificării datelor din documentele electronice permit tehnologiei să fie din ce în ce mai utilizată.

Instant Factoring, o platformă românească de factoring folosește un sistem implementat pe tehnologia blockchain, ce are ca scop un flux rapid și eficient de plată a facturilor. Datorită sistemului dezvoltat, platforma poate înregistra concomitent numeroase solicitări de factoring la costuri mult mai mici. În acest mod, se garantează securitatea și acuratețea ridicate a proceselor derulate.

Concluzii

Comparativ cu variantele tradiționale de stocare și verificare a datelor, tehnologia blockchain deschide noi oportunități. De asemenea, îmbunătățește considerabil operațiunile unei entități financiare. Totodată, conturează mediul ideal de optimizare a proceselor curente. Astfel, este în prezent din ce în ce mai utilizată, având rol important în eficientizarea procesului de factoring. 

Instant Factoring vine în sprijinul IMM-urilor prin transformarea rapidă în cash a facturilor. Aceasta rămâne o soluție eficientă de stimulare a fluxului de numerar necesar pentru funcționarea optimă a activității.

Vinde facturile pe care le ai de încasat în doar câteva minute.
Fie că ești transportator, constructor, producător, distribuitor, ai o companie mică/ mijlocie sau chiar un start-up, noi nu facem diferențe!
Încasează rapid banii tăi!