×
Business

Business EDU

Ce înseamnă incluziune financiară pentru un business?

incluziune financiara

Conceptul de incluziune financiara constă în ideea că populația și companiile au acces la produse și servicii financiare sigure, potrivite necesităților lor, fiind furnizate într-o manieră rațională și viabilă. 

Incluziunea financiară prezintă un înțeles mult mai larg, care include nu doar accesul la aceste servicii, ci și aspecte legate de educația financiară, creșterea calității vieții sau dezvoltarea economiei la nivel macroeconomic.

În contextul economic actual, noțiunea de incluziune financiara vizează și nivelul calității serviciilor financiare digitale, dar și siguranța utilizatorului în momentul accesării acestora.

Evoluția economică a țării poate fi evaluată și prin prisma serviciilor financiare oferite agenților economici. 

În ultimii ani se constată că România a efectuat numeroase progrese considerabile în ceea ce privește accesarea serviciilor financiare. Datorită interesului crescut pentru astfel de servicii, instituțiile financiare publice au realizat eforturi în vederea creării unei strategii naționale privind educația financiară, necesară răspunderii nevoilor populației și a întreprinderilor.

Ce înseamnă incluziune financiara?

Conform definiției oferite de Banca Mondială, incluziunea financiară reprezintă un proces prin intermediul cărora populația și întreprinderile pot accesa într-o manieră transparentă și la un cost corect, diverse produse și servicii financiare necesare necesităților legate de credite bancare, asigurări, investiții etc. Cu alte cuvinte, aceasta reprezintă calea de a avea acces la aceste servicii furnizate de instituțiile din aria financiară. 

În prezent, incluziunea financiară vizează:

  • Accesul constant la servicii financiare digitale;
  • Obiectivitate din perspectiva abordării sistemelor financiare pentru toți membrii societății;
  • Operațiuni securizate necesare atât companiilor, cât și populației să își desfășoare activitatea cu încredere.

Ce avantaje oferă incluziunea financiară unui business?

Numeroase studii au arătat faptul că incluziunea financiară a permis antreprenorilor să își extindă afacerile și să investească în dezvoltarea ei. Datorită incluziunii antreprenorii au putut să-și gestioneze eficient riscurile și să adapteze strategia de business mediului economic actual.

Practic, prin intermediul incluziunii financiare este posibil accesul la fonduri atât pentru înființare, cât și pentru dezvoltarea unui business.

Pentru o afacere,  incluziunea financiară a facilitat accesul la numeroase servicii financiare și la surse de finanțare sustenabile. Acestea având o contribuție la îmbunătățirea cash-flow-ului și implicit la obținerea performanței. 

Totodată a permis obținerea unei lichidități necesare derulării activităților și o efectuare a plăților în cel mai sigur mod posibil. Un alt avantaj oferit de incluziune constă în ramificarea instrumentelor de investiții. Acest lucru a permis optimizarea procesului de gestionare a riscului financiar.

Ce factori influențează gradul de incluziune financiara?

În prezent există un interes major în ceea ce privește conceptul de incluziune financiara, în baza politicilor globale care promovează sistemele financiare incluzive și creșterea sustenabilă. Factorii care influențează nivelul de incluziune financiara pot fi de natură diferită. Cu alte cuvinte, factorii sunt elemente cheie din structura relațiilor pe care o companie le stabilește pe piața în care activează. 

Printre principalii factorii cu influență asupra gradului de incluziune menționăm:

Educația financiară 

La nivel mondial este accentuată importanța educației financiare, ca element cheie ce favorizează creșterea nivelului de incluziune financiară. Prin educație se poate cunoaște și înțelege produsele și serviciile financiare, stimulând astfel formarea unui comportament sustenabil și rațional. Având un bagaj informațional solid, toți membrii societăți vor utiliza responsabil și eficient aceste soluții financiare. Astfel, se obțin avantaje incontestabile în ceea ce privește prosperitatea lor economică. 

Pentru un business, educația financiară are o contribuție în stabilirea unui management al riscurilor, care să urmărească o stabilitate a finanțelor. Astfel, fiind îmbunătățit modul de gestionare a riscurilor, compania poate accesa diferite soluții de finanțare în vederea dezvoltării business-ului.

Este de la sine înțeles că adoptarea unor decizii de business trebuie realizată în baza unei educații financiare, mai ales într-un mediu economic caracterizat de  incertitudini. 

Digitalizarea 

Datorită progresului tehnologic înregistrat a fost posibilă și o evoluție a tranzacțiilor financiare în contextul unei dezvoltări a securității și a gestionării datelor. Digitalizarea a favorizat accesul mult mai facil la serviciile financiare. Totodată, a permis companiilor să își dezvolte procesele operaționale prin intermediul unor soluții digitale. 

Digitalizarea a permis noi oportunități pentru companii. Mai exact, de la modul de transmitere a informației până la furnizarea serviciilor financiare, aceasta a reușit optimizarea sistemelor digitale. 

Astfel, datorită digitalizării s-au dezvoltat sistemele de plăți și infrastructura pieții, serviciile financiare fiind mult mai accesate de către companii.

Încrederea în sistemul financiar

Pentru o creștere a nivelului de incluziune financiară, companiile trebuie să capete încredere în soluțiile digitale puse la dispoziție de furnizorii de servicii financiare. În mod cert, pentru a exista o stabilitate a pieței financiare și o eficiență a sistemului economic este important să existe un nivel ridicat de transparență și încredere între clienți și instituțiile financiare.

Factoring – O soluție financiară inovatoare pentru creșterea incluziunii

Tehnologia de astăzi a devenit un factor cheie pentru promovarea incluziunii financiare într-o manieră sustenabilă pentru piețele în curs de dezvoltare. 

Din ce în ce mai multe companii au început să beneficieze de oportunitatea de a accesa servicii financiare digitale, reușind să își dezvolte eficient procesele operaționale. 

Datorită inovației tehnologice au apărut numeroase soluții financiare ce au fost implementate la nivel de business, acest lucru având un impact pozitiv asupra nivelului de cash-flow. 

Spre exemplu, companiile pot transforma într-o manieră sigură și eficientă facturile în lichidități cu ajutorul unui sistem online automatizat. Serviciile financiare de tip factoring reprezintă în prezent una dintre soluțiile prin care mulți antreprenori își protejează business-ul. Mai precis, prin intermediul factoringului firmele:

  • Își garantează un capital necesar pentru continuarea proceselor de business;
  • Își îmbunătățesc indicatorii financiari;
  • Își protejează business-ul de riscuri financiare;
  • Își îmbunătățesc relațiile cu partenerii acesteia.

Pentru companiile noi intrate pe piață, factoringul este soluția eficientă de finanțare, datorită modalității rapide de obținere a lichidității, fiind eliminate aspectele legate de birocrație, garanții și alte resurse importante. Practic, prin intermediul acestei soluții financiare, firmele își îmbunătățesc procesele operaționale și își dezvoltă un comportament responsabil privind managementul riscurilor.

Din perspectiva incluziunii financiare, serviciile de factoring reprezintă o soluție financiară ce dezvoltă eficient tranzacțiile unei entități financiare. Introducerea unor tehnologii în sectorul financiar contribuie la un grad mai ridicat de transparență și încredere în ceea ce privește tranzacțiile financiare și confidențialitatea datelor.

Astfel de soluții financiare oferă încredere participanților și totodată garantează o stabilitate a piețelor. 

 

Vinde facturile pe care le ai de încasat în doar câteva minute.
Fie că ești transportator, constructor, producător, distribuitor, ai o companie mică/ mijlocie sau chiar un start-up, noi nu facem diferențe!
Încasează rapid banii tăi!