×
Business

Business EDU

Cum depășesc firmele blocajele financiare pentru a obține performanta?

performanta financiara

Pe o piață tot mai competitivă, companiile își doresc să obțină performanta financiară, însă se confruntă cu o scădere a capacității de acoperire a obligațiilor de plată. Astfel, pe fondul unui blocaj financiar determinat de insuficiența fondurilor bănești, firmele trebuie să își regândească strategia de business.

În contextul unui an marcat de pandemie, mediul de afaceri a suferit multe modificări, fapt pentru care antreprenorii au fost nevoiți să-și adapteze planul strategic și să adopte măsuri care să garanteze continuitatea proceselor operaționale ale companiei.

Pentru a ieși dintr-un blocaj financiar, companiile trebuie să-și îmbunătățească managementul, stabilind direcții de acțiune la nivelul fiecărui proces. Cu alte cuvinte, antreprenorii trebuie să acorde atenție stabilității cash-flow-ului, relației cu partenerii și alegerii unor surse de finanțare viabile, care să se alinieze necesităților activității. 

În esență, pentru a depăși un blocaj financiar este important ca firmele să își administreze rațional investițiile. Totodată, ele trebuie să mențină un cash-flow stabil pentru a putea îndeplini toate obligațiile de plată.

În rândurile următoare vei regăsi informații  despre maniera în care companiile pot depăși blocajele financiare pentru a obține performanta.

Cum se ajunge la blocaje financiare?

Aceste blocaje financiare sunt generate în principal de o deficienta de resurse financiare și o abordare incorectă privind investițiile. Lipsa unei strategii viabile poate influența negativ fluxurile financiare, fiind intensificată și de incertitudinile existente în mediul de afaceri. 

În cele mai multe cazuri, blocajele financiare apar pe fondul unor:

 • Gestionări iresponsabile a resurselor financiare disponibile;
 • Majorări ale costurilor operaționale ale companiei;
 • Neîncasări ale facturilor.

În mod cert, orice decizie adoptată trebuie implementată în baza unei educații financiare. Aceasta este cheia către obținerea unei stabilități ale finanțelor companiilor.

Lipsa unui management stabil și eficient al riscului împiedică firmele să se adapteze mediului de business, el fiind în permanență în proces de schimbare. Doar prin conceperea unor politici de prevenire și măsuri continue de îmbunătățire, companiile pot depăși situațiile critice financiare. 

În esență, monitorizarea constantă este un pilon important pentru o afacere stabilă. Astfel, trebuie concepute măsuri de protecție în ceea ce privește:

 • Fluctuațiile bruște de comenzi;
 • Întârzieri ale plăților;
 • Nivelul cheltuielilor efectuate;
 • Stocurile mari.

Cu alte cuvinte, pentru a nu ajunge la blocaje financiare este esențială o stabilitate a finanțelor. Aceasta este dependentă de un management sănătos al creanțelor și de o eficiență a proceselor operaționale realizate la nivel de companie. 

Un control riguros în privința încasarea creanțelor este o prioritate pentru companii. El reprezintă o cheie esențială în obținerea unui cash-flow stabil.

Cum depășesc companiile blocajele financiare pentru a atinge obiectivele de performanta?

Atunci când apar blocaje financiare, companiile trebuie să își analizeze strategia de business și procesele operaționale pentru a identifica dezechilibrele care au condus la instabilitatea financiară.

Cu siguranță este nevoie de un management eficient al cash-flow-ului pentru a depăși aceste blocaje și a preveni insolventa. Mai precis, antreprenorii trebuie să efectueze o analiză riguroasă asupra cash-flow-ului în vederea obținerii unei imagini clare privind:

 • Vânzărilor realizate;
 • Maniera în care au fost administrate resursele financiare disponibile;
 • Rentabilitatea relațiilor cu partenerii/instituțiile financiare;
 • Plăților de încasat sau întârzierea plăților de la clienți;
 • Obligațiile de plată actuale.

Practic, printr-o administrare constantă a încasărilor și plăților, antreprenorii vor putea identifica necesitățile reale ale business-ului. Astfel, ei reușesc  să anticipeze unele acțiuni viitoare și implicit să conceapă un plan strategic. Un control periodic asupra intrărilor și ieșirilor de bani și obligațiilor de recuperat are o contribuție majoră asupra garantării unui cash-flow stabil.

În esență, pentru a depăși un blocaj financiar trebuie ca antreprenorul să își cunoască în detaliu business-ul și factorii interni sau externi care ar putea genera efecte negative asupra fluxului de numerar.

În această situație, planificarea are o contribuție esențială în depășirea blocajelor financiare. Realizând un plan strategic de dezvoltare, antreprenorii stabilesc măsuri sigure și eficiente de redresare a activității.

Blocajele financiare pot fi depășite dacă antreprenorii își adaptează strategia de business ținând cont de noul context în care se află și mediul de afaceri. Astfel, planul strategic de îmbunătățire trebuie să fie focusat pe:

 • Optimizarea proceselor operaționale pentru a spori eficiența companiei;
 • Scăderea costurilor inutile în vederea stabilizării fluxului de numerar necesar operațiunilor;
 • Îndreptarea business-ului și către mediul online pentru a crește numărul de clienți;
 • Orientarea către surse de finanțare eficiente care să minimizeze posibilele riscuri financiare.

Serviciile de factoring – Un mod eficient prin care companiile depășesc blocajele financiare

O companie se poate confrunta cu un blocaj financiar, indiferent de stadiul în care se află afacerea. Lipsa de lichiditate afectează bunul mers al activității și poate reprezenta un risc major în ceea ce privește îndeplinirea tuturor obligațiilor de plată. Acest lucru generează un impact asupra relațiilor de business, conturând o imagine negativă privind comportamentul firmei în respectarea angajamentelor de plată în fața partenerilor.

În situația în care business-ul ajunge în acest punct, este primordială implementarea unor măsuri care să asigure o continuitate a activității. 

Una dintre măsuri vizează apelarea la o sursă nouă de finanțare care să asigure companiei fluxul de numerar necesar proceselor operaționale ale acesteia. În acest context, factoringul reprezintă soluția privind stabilizarea și îmbunătățirea cash-flow-ului prin intermediul optimizării încasărilor. 

Foarte multe companii care întâmpină astfel de blocaje apelează la servicii de factoring, ele fiind o opțiune viabilă de finanțare și un mod sigur de eficientizare a operațiunilor financiare ale firmei. Instant Factoring vine în sprijinul acestor companii cu soluția inovativă prin care aceste firme își:

 • îmbunătățesc semnificativ și într-un timp scurt lichiditatea;
 • protejează business-ul de riscuri din neplată;

În esență, serviciile de factoring implică o transformare imediată a facturilor în bani, favorizând o impulsionare a fluxului de lichiditate esențial în continuarea proceselor operaționale. Pe fondul unui blocaj financiar, această sursă de finanțare se dovedește a fi una dintre cele mai sigure și eficiente soluții de stabilizare a firmei, garantând capitalul necesar pentru acoperirea obligațiilor financiare. 

Totodată, factoringul are un rol cheie în îmbunătățirea indicatorilor financiari a companiei și în construirea unei credibilități favorabile în fața partenerilor săi. Implementând o astfel de soluție smart, compania își asigură o stabilitate financiară și își poate stabili noi obiective de performanta.

Concluzii

Pentru ca o companie să depășească blocajele financiare și să obțina performanta, antreprenorul trebuie să își concentreze toate eforturile asupra regândirii planului strategic privind desfășurarea activității sale.

Astfel, sunt necesare noi măsuri de îmbunătățire care să vizeze un management eficient al cash-flow-lui, o monitorizare continuă a operațiunilor financiare și o optimizare a întregii activități desfășurate.

Vinde facturile pe care le ai de încasat în doar câteva minute.
Fie că ești transportator, constructor, producător, distribuitor, ai o companie mică/ mijlocie sau chiar un start-up, noi nu facem diferențe!
Încasează rapid banii tăi!