×
Business
Industria ta

Business EDU

Importanța funcției de planificare în cadrul companiilor din construcții

planificare

Este cunoscut faptul că domeniul construcțiilor a prezentat creșteri în decursului anului 2020, cu toate că celelalte sectoare economice au înregistrat scăderi semnificative datorate situației pandemice existente. Potrivit informațiilor furnizate de Institutului Național de Statistică, în anul 2020 s-a constatat o creștere a volumului de lucrări de construcții față de anul precedent.

Pe fondul existenței unor facilități fiscale pentru acest sector, firmele din construcții au demarat numeroase proiecte de dezvoltare, adaptându-se bineînțeles noilor condiții impuse de pandemie.

Acest context pandemic nu a avut un impact semnificativ asupra domeniului construcțiilor. Cu toate acestea însă există o presiune la nivelul acestei piețe și o creștere a costurilor cu măsurile de siguranță și protecție față de acest virus. În mod cert, acest lucru va influența negativ indicatorii financiari ale firmelor din construcții.

Având în vedere acest aspect, companiile vor trebui să își gestioneze eficient procesele operaționale în baza unei planificări strategice. Acest lucru le va ajuta pentru provocările competiționale cu care se vor confrunta pe această piață, mereu în schimbare.

În rândurile următoare vei descoperi informații privind provocările cu care se confruntă companiile din domeniul construcțiilor în prezent. Totodată, vei afla și rolul esențial pe care îl ocupă funcția de planificare în buna funcționare a activității.

Ce provocări întâmpină astăzi companiile din sectorul construcțiilor?

Firmele din domeniul construcțiilor întâmpină probleme privind productivitatea, acest lucru influențând considerabil respectarea termenelor inițial stabilite cu partenerii lor. 

Companiile resimt presiunile în privința prețului construcțiilor, confruntându-se totodată cu o lipsă de personal calificat. Acest fapt le afectează nivelul de productivitate și bunul mers al proiectelor derulate. 

În multe cazuri, firmele de construcții utilizează sisteme și tehnologii tradiționale, iar acest lucru se răsfrânge asupra eficienței la nivelul proceselor operaționale. 

Astfel, companiile din acest sector își îndreaptă atenția către sisteme inovative care ar putea diminua unele probleme privind administrarea eficientă a proiectelor. Însă, este important de specificat că pentru a implementa un sistem digital este nevoie de o perfecționare a personalului privind tehnologia modernă în vederea folosirii responsabile a acestuia.

Integrarea sistemelor inovative în activitatea de construcții

Până nu demult, domeniul construcțiilor a prezentat rețineri privind înglobarea tehnologiei și soluțiilor digitale ca inovații în procesul construcțiilor. Tipărirea 3D, utilizarea dronelor și alte instrumente digitale moderne vor revoluționa întregul sector. Acestea facilitând astfel operarea mult mai eficientă în fiecare fază a construcțiilor (proiectare, lucrări de instalații etc.).

De asemenea, cu noile inovații și instrumente eficiente de operare, companiile pot să îmbunătățească și procedurile de siguranță, dispunând astfel de resursele necesare în vederea garantării unui mediu de lucru sigur.

Astfel, un accelerator al proceselor operaționale din cadrul acestor firme îl reprezintă sistemele digitale care permit utilizarea datelor pentru o monitorizare eficientă a activității și o planificare strategică pentru obținerea performanțelor dorite.

Rolul funcției de planificare în cadrul firmelor din construcții

Pentru o adaptare la condițiile mediului de afaceri actual, firmele de construcții trebuie să se orienteze către funcționarea activității în baza unui management strategic. Acesta vizează stabilirea unor obiective de perspectivă și direcții de acțiune în privința derulării activității chiar și într-un viitor marcat de incertitudini. 

În esență, managementul strategic implică o planificare și o serie de practici constant îmbunătățite. Ele au scopul de a dezvolta în permanență ansamblul funcțiilor manageriale.

Planificarea reprezintă o activitate importantă a companiei datorită modului în care înglobează atât direcții de organizare, cât și de monitorizare. Acest lucru contribuind la atingerea tuturor obiectivelor stabilite inițial. Cu certitudine în această activitate, un rol primordial îl ocupă previziunea financiară. Aceasta implică atât constituirea fondurilor, cât și distribuirea rațională a lor în vederea desfășurării optime a activității. 

O planificare financiară include direcții de acțiune clar stabilite care urmăresc:

  • Stabilirea necesarului de resurse în vederea efectuării proiectelor de dezvoltare;
  • Dimensionarea cât mai reală a costurilor și a veniturilor;
  • Garantarea valorificării raționale a surplusului de numerar;
  • Asigurarea unei stabilități a cash-flow-ului pentru a atinge obiectivele de business propuse.

Conceperea și implementarea unei strategii financiare trebuie efectuată în baza unei analize privind direcția inflației, progresul vânzărilor, costurile totale etc. Astfel, în baza acestor date, companiile din domeniul construcțiilor vor putea să își protejeze business-ul.

Menținerea unui cash-flow stabil

În condițiile unui mediu de afaceri instabil din cauza pandemiei, firmele de construcții s-au confruntat cu probleme legate de îndeplinirea obligațiilor privind:

  • Materialele și resursele prin prisma creșterii costurilor lor;
  • Plata personalului;
  • Obținerea unor proiecte noi;

Având în vedere contextul dat, unul din aspectele cheie avute în vedere în planificarea activității constă în identificarea unui mod sigur și eficient de a avea acces rapid la numerar. 

Lipsa fondurilor pentru investiții poate fi o reală problemă pentru companiile ce activează în construcții. Acesta este un domeniu expus constant riscurilor și presiunilor din punct de vedere financiar.

În acest sens, serviciile de factoring sunt un sprijin pentru firmele din construcții în ceea ce privește garantarea unui cash-flow stabil, care să susțină preluarea unor proiecte noi. Prin urmare, prin obținerea unor bani instant, firmele vor putea încheia contracte noi și își vor proteja activitatea.

Aceste companii apelează la această soluție financiară prin prisma flexibilității pe care o prezintă. Astfel, prin intermediul serviciilor de factoring firmele de construcții își pot gestiona facturile într-o manieră eficientă și sigură.

Concluzii

Indiferent de domeniul în care activează companiile în prezent, ele își desfășoară activitatea într-un mediu incert, fiind influențate atât de factori interni, cât și de cei externi. Un domeniu expus presiunilor este cel al construcțiilor. În acest sector firmele întâmpină numeroase provocări în ceea ce privește menținerea pe o linie stabilă pe piață. 

Mai mult ca oricând, companiile de construcții trebuie să își administreze rațional procesele operaționale pe fondul unei planificări care să vizeze o evoluție privind cash-flow-ul, acesta fiind necesar în coordonarea eficientă a încasărilor și a plăților realizate.

În cazul lor, planificarea are o contribuție definitorie în prevenirea insolvenței, fiind cea în baza căreia firmele aplică măsuri de redresare a activității. 

Vinde facturile pe care le ai de încasat în doar câteva minute.
Fie că ești transportator, constructor, producător, distribuitor, ai o companie mică/ mijlocie sau chiar un start-up, noi nu facem diferențe!
Încasează rapid banii tăi!