×
Business

Business EDU

La ce se referă conceptul de bonitate din perspectiva financiară?

bonitate din perspectiva financiara

În contextul unei dezvoltări echilibrate a sistemului financiar, bonitatea companiilor joacă un rol esențial. Aceasta este cea care atesta printre altele fiabilitatea si stabilitatea acestora.

Având în vedere incertitudinile existente în mediul economic actual se subliniază importanța monitorizării și evaluării performanțelor agenților economici și credibilitatea lor pe piața în care activează. 

Reprezentând o premisă importantă pentru dezvoltarea unor parteneriate de succes, bonitatea crește șansele de a aborda mai multe oportunități financiare. 

Ce înseamnă bonitate din perspectivă financiară?

Conceptul de bonitate este unul complex și presupune capacitatea operatorilor economici de a-și îndeplini obligațiile de plată. Bonitatea este privită ca un nivel de apreciere pe care instituțiile financiare le acordă acestora în cazul manifestării intenției de a apela la finanțare. 

În cele mai multe cazuri, această apreciere este acordată companiilor care solicită un credit de la bancă. 

Din perspectivă mai largă, bonitatea reflectă atât nivelul de solvabilitate și stabilitate financiară a unei companii, cât și comportamentul acesteia în respectarea angajamentelor asumate față de parteneri, în urma unor colaborări. 

Pentru numeroși antreprenori aflați la început de drum, construirea unei credibilității este una dintre prioritățile avute în vedere. Credibilitatea este cea care poate deschide numeroase oportunități în dezvoltarea unui business. 

De ce este importantă bonitatea pentru o companie?

Bonitatea este o cheie esențială în protejarea intereselor comerciale.  Aceasta are o influență majoră în consolidarea eficientă a credibilității financiare. 

Ea joacă un rol esențial în obținerea încrederii și a sprijinului instituțiilor financiare și a consolidării relațiilor cu partenerii de afaceri. 

De cele mai multe ori, bonitatea financiară are o contribuție majoră în dezvoltarea unui business, ea influențând accesul la diferite surse de finanțare sau instrumente financiare și bancare.

Cum este stabilit raportul de bonitate financiară?

Raportul de bonitate financiară este unul dintre instrumentele necesare în activitatea de analiză. Raportul este folosit pentru a obține o imagine asupra performanțelor înregistrate de o companie sau de partenerii ei de business. 

Instituțiile financiare stabilesc eligibilitatea agenților economici care apelează la finanțare, în urma analizării unor indicatori de performanță. 

Analiza raportului de bonitate financiara presupune o evaluare a capacității de plată a obligațiilor, fiind privită din două perspective, și anume:

  • Lichiditatea – exprimă capacitatea companiei de a-și plăti obligațiile curente ce vor deveni scadente pe o perioadă scurtă de timp;
  • Solvabilitatea – indică capacitatea firmei de a-și onora obligațiile pe termen lung.

Cu alte cuvinte, se au în vedere performanțele financiare și stabilitatea din punct de vedere economic a clienților. Astfel că în analizarea bonității, se pot lua în vedere indicatori precum:

  • Cifra de afaceri;
  • Coeficientul de lichiditate;
  • Profitul brut/net;
  • Obligațiile de plată actuale (termene respectate, intarzieri la rambursare etc.);

Un factor ce atestă capacitatea de acoperire a obligațiilor curente sau viitoare este situația fluxului de numerar. Nivelul de cash-flow oferă numeroase informații utile ce privesc modul de gestionare a fondurilor și evoluția companiei din perspectivă financiară.

Ce factori non-financiari se au în vedere la analiza credibilității unui client?

Analiza aspectelor non-financiare reprezintă de fapt o consolidare a rezultatelor dobândite în urma analizei indicatorilor financiari. 

Este esențial o trecere în revistă a acestor aspecte, ele reprezentând cheia către formarea unor opinii cu privire la reputația clientului pe piața în care activează.

Cu alte cuvinte, prin valorile transmise, produsele și serviciile oferite, transparența în relația cu partenerii de afaceri, instituțiile financiare  și nu numai, își pot consolida analiza privind bonitatea clientului.

Din perspectivă non-financiară, acești factori pot fi interni sau externi. Cei interni vizează:

  • Sistemul de management, cu accent pe competențele profesionale, experiența, modul de organizare al companiei, prestigiul la nivel național și internațional etc.
  • Eficiența proceselor operaționale, cu focus pe progresul înregistrat pe piață, relația cu partenerii firmei, resurse, politici implementate etc.
  • Istoricul relațiilor financiare, cu accent pe existența unor datorii bancare, rentabilitatea relațiilor anterioare cu instituții financiare, istoricul plăților publice etc.

Ca factori externi, se pot analiza particularitățile pieței în care clientul activează, reglementările legale cu impact asupra activității desfășurate de client etc.

Atât factorii interni, cât și cei externi au o contribuție majoră în luarea unor decizii cu privire la bonitatea clienților. Este primordială și analiza acestor aspecte non-financiare pentru o evaluare responsabilă și eficientă a credibilității clientului.

Factoringul – O soluție eficientă ce contribuie la performanța financiară a companiilor

În contextul unui mediu economic instabil, problematica riscului financiar intensifică nesiguranța antreprenorilor cu privire la desfășurarea echilibrată a activității lor. Pentru afacerile la început de drum, lipsa capitalului poate determina probleme privind îndeplinirea obligațiilor financiare, contribuind astfel la pierderi considerabile. 

Însă, indiferent de stadiul business-ului, instabilitatea economică și bonitatea colaboratorilor pot avea un impact semnificativ asupra fluxului continuu al firmei privind încasările și plățile. 

Astfel, compania are nevoie de o sursă de finanțare viabilă, care să-i asigure continuitatea pe piața în care activează. Însă, pentru a apela la o sursă de finanțare este necesară o evaluare rațională a performanțelor înregistrate pentru a avea certitudinea unei decizii favorabile pentru firmă.

Instituțiile bancare acordă credite în condiții mai riguroase și în baza unei analize minuțioase a situației economico-financiare a solicitantului. În contextul dat, bonitatea financiară are o influență considerabilă asupra deciziei finale de finanțare.

Din acest motiv, din ce în ce mai mulți antreprenori aleg un mod de finanțare modern, ce nu necesită numeroase condiții de îndeplinit. 

În orice business există o presiune a facturilor și dificultăți în obținerea unui nivel optim de cash-flow, fapt pentru care antreprenorii utilizează factoringul ca o opțiune sigură și eficientă de a garanta un flux de numerar. 

Pentru afacerile în faza de start up, apelarea la servicii de factoring se dovedește a fi o soluție care contribuie cu numeroase avantaje incontestabile privind îmbunătățirea proceselor operaționale și a relațiilor cu partenerii lor.

Factoringul nu dezvoltă relația doar cu clienții, ci și cu furnizorii. Având posibilitatea unei plăți instante a facturilor restante, o companie va putea să își onoreze obligațiile către furnizor la termenul stabilit sau chiar mai devreme. Totodată, factoringul ajută și la recunoașterea bonității clienților și protecție în fața unor riscuri de neplată.

Concluzii

În esență, conceptul de bonitate reflectă comportamentul de plată al companiilor și credibilitatea în fața partenerilor ei, fiind un factor important în susținerea relațiilor de business. 

În acest context, companiile trebuie să își concentreze atenția asupra soluțiilor de finanțare sigure și eficiente și a relațiilor cu partenerii lor în maniera în care să influențeze pozitiv performanțele financiare.

Vinde facturile pe care le ai de încasat în doar câteva minute.
Fie că ești transportator, constructor, producător, distribuitor, ai o companie mică/ mijlocie sau chiar un start-up, noi nu facem diferențe!
Încasează rapid banii tăi!