×
Business

Business EDU

Insolvența: ce este și cum poate fi prevenită?

cum poate fi prevenita insolventa

Pandemia COVID-19 a provocat numeroase schimbări economice profunde atât la nivel internațional, cât și național. Similar cu alte perioade incerte din perspectivă economică, criza actuală a condus la o scădere considerabilă a activității comerciale, întreruperi ale producției, creșterea ratei șomajului și la sporirea nivelului de datorii. 

De asemenea, a provocat o deficiență de lichiditate pentru întreprinderi, care a diminuat capacitatea de îndeplinire a obligațiilor de plată a datoriilor, determinând situații de insolventa. Astfel, în prima parte a anului 2021, piața a fost caracterizată de o sporire a numărului de insolvențe cu 6,82% față de aceeași perioadă a anului trecut, înregistrându-se 1410 astfel de situații pentru companii și PFA-uri.

Descoperă în rândurile următoare ce este insolventa, care sunt cauzele și cum poate fi prevenit un astfel de dezechilibru.

Ce este insolventa?

Insolventa apare în momentul în care patrimoniului debitorului nu dispune de suficiente fonduri bănești pentru acoperirea datoriilor certe, lichide și obligatorii, societatea ajungând la un grad ridicat de îndatorare.

Există două situații în acest sens:

 1. Când după 60 de zile de la termenul de plată, debitorul nu își achită datoria față de creditor, vorbim de o prezumție relativă de insolvent;
 2. Când este dovedită incapacitatea de plată la scadență a datoriilor obligatorii cu resurse bănești disponibile, este vorba despre insolventa inevitabilă.

Pe de altă parte, procedura de insolventa se referă la modalitatea prin care debitorul aflat în insolventa va fi supus, după o anumită perioadă de verificare, într-un mecanism judiciar de reorganizare și în faliment sau separat, într-una dintre cele două situații.

Care este cadrul legislativ?

Principalele legi care reglementează insolvența și metodele de prevenire este Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, modificată prin OG nr. 88/2018  și Legea nr. 85 din 2006 privind procedura insolvenței.

Cine poate aplica insolventa?

Autoritățile care au dreptul de a aplica procedura de insolventa sunt:

 • Instanțele judecătorești
 • Judecătorul-sindic
 • Administratorul judiciar
 • Lichidatorul judiciar

Aceste entități sunt responsabile de realizarea promptă a tuturor activităților și actelor vizate de legislația în vigoare, precum și de respectarea tuturor drepturilor și obligațiilor celor implicați în cadrul procedurii desfășurate.

Cine poate fi supus procedurii de insolventa?

Legislația prevede că procedura de insolventa poate fi aplicată tuturor agenților economici sau persoanelor fizice autorizate care desfășoară activități economice sau profesionale, ce nu au capacitatea de a-și acoperi datoriile.

Cu toate acestea, entitățile care nu prezintă riscul de a fi supuse unei astfel de proceduri sunt:

 • Persoane care nu efectuează profesii liberale;
 • Entități care dispun de un regim special de insolventa;
 • Forme de învățământ preuniversitar și universitar;
 • Institute naționale de cercetare și dezvoltare;
 • Instituții ale Academiei Române.

Care sunt cauzele insolvenței?

Motivele pentru care o societate comercială poate ajunge în incapacitate de plată în timpul unui exercițiu financiar sunt multiple. Principalii factorii care determină apariția acestui deficit sunt de natură economico-socială sau concurențială:

 • Scopul afacerii și ambiția antreprenorului nu sunt la nivelul la care ar putea determina performanța în business;
 • Nu există suficiente fonduri financiare pentru îndeplinirea obiectului de activitate;
 • Facturile emise către clienți nu sunt încasate la timp;
 • Dobânzile și alte cheltuieli generate de deprecierea monedei naționale cresc;
 • Concurenții interni/ internaționali lansează produse substituibile;
 • Instituțiile financiare cu care societatea colaborează intră în faliment;
 • Principalul furnizor de materii prime, materiale și servicii ajunge în faliment;
 • Concurența atrage principalul client al societății;
 • Valoarea acțiunilor se diminuează (în cazul companiilor listate la Bursă);
 • Societatea se supraîndatorează prin apelarea la prea multe credite bancare;
 • Există un management defectuos în cadrul societății;
 • Cererea de produse și servicii oferite de societate se diminuează semnificativ;
 • Se înregistrează constant pierderi în exercițiile financiare;
 • Concurența neloială poate provoca dezechilibre financiare, etc.

Care sunt efectele insolvenței?

Atunci când o companie este insolventă, există o serie de consecințe care pot afecta societatea:

1. Efecte asupra angajaților:

 • au loc restructurări, încheierea contractelor de muncă realizându-se ținând cont de Codul Muncii;
 • salariații capătă statutul de creditor deoarece compania nu are capacitatea de a le plăti salariile și alte drepturi salariale.

2. Efecte asupra managementului:

 • managerii își pierd dreptul de luare a deciziilor, dar sunt nevoiți să colaboreze cu celelalte părți implicate în procedura de insolvență pentru a furniza informațiile necesare;

3. Alte efecte:

 • facturile către furnizori și datoriile către instituțiile financiare sau stat nu sunt achitate la timp;
 • achizițiile de materii prime și materiale sunt întrerupte, destabilizându-se întreaga activitate, etc.

Cum poate fi combătută insolvența?

Până la urmă, insolvența nu urmărește atragerea companiei în faliment și ulterior închiderea ei, ci are rolul de a readuce business-ul pe linia de plutire ținând cont de un plan. 

În cazul în care business-ul tău ajunge în insolvență, este necesar să iei măsuri rapide. Una dintre cele mai mai  indicate căi prin care poți adresa această dificultate se referă la identificarea unei noi surse de finanțare, care să-ți permită continuarea activităților. 

Printre altele, serviciul de factoring este o soluție optimă de finanțare a activității, care are în vedere vânzarea facturilor emise clienților către un factor astfel încât să obții cât mai repede banii necesari pentru acoperirea datoriilor. Nu doar că ai posibilitatea de a vinde un număr nelimitat de facturi (indiferent de scadența lor), dar prin factoring poți diminua efectul de domino provocat de neîncasarea la scadență a facturilor lansate.  

Cum poate fi prevenită insolvența?

Din păcate, insolvența este un moment în care foarte multe companii ajung din cauza unei perspective nerealiste a întregii activități și a unei structuri manageriale ineficiente. De aceea, pentru a preveni dezechilibrul afacerii, este necesar să ai:

 • o structură organizatorică care să favorizeze luarea deciziilor corespunzătoare pentru asigurarea performanței;
 • o evidență clară a tot ce înseamnă venituri și cheltuieli și implicit o evaluare constantă a cash-flow-ului.

Tot în legătură cu fluxul de numerar este și necesitatea de a avea un sistem de monitorizare și gestionare a portofoliului de clienți cu care colaborezi. Fie că apelezi la o companie de factoring, fie că ai un departament intern, administrarea și evaluarea partenerilor de business are rolul de a îmbunătăți situația financiară și de a preveni posibilele erori. De asemenea, ai în vedere și ceilalți parteneri implicați (furnizori, autorități, salaiați) întrucât aspectele intrinseci pot influența bunul mers al business-ului tău. 

Planificarea joacă și ea un rol esențial în prevenirea insolvenței. Creând un plan, ai posibilitatea de a previziona schimbări critice și de a implementa aproape instant măsuri de redresare a activității. De exemplu, în situația în care o companie identifică un potențial risc de creștere a datoriilor într-un anumit interval de timp, ea ar putea să-și creeze un fond de rezervă sau de provizioane.

Vinde facturile pe care le ai de încasat în doar câteva minute.
Fie că ești transportator, constructor, producător, distribuitor, ai o companie mică/ mijlocie sau chiar un start-up, noi nu facem diferențe!
Încasează rapid banii tăi!